Høysand Vann- og Avløpslag

 

Bilder som viser fremdrift

Foto: Ketil Opstad et. al.

(Klikk på bildene for større utgave)

 

For kart over veinummer, se http://kart.sarpsborg.com/gislinewebinnsyn_sarpsborg/

 

Uke 10/2010 I Sildevika er de nesten alle ledninger lagt.
Kabel til pumpestasjon skal snart legges

 

 

Uke 10/2010 Felt 5 Klar til videre arbeid med stikkledninger og vei skal være klar til påske

 

 

Uke 10/2010 Felt 5 Her er private stikkledning ferdig lagt, men det mangler gress

 

 

Uke 10/2010 Felt 5 Entreprenør håper å ha alt ryddet og klart til påske

 

 

Uke 8/2010 Felt 5 Graving av private stikkledninger

 

 

Uke 5/2010 Felt 5 Oversikt over hva som er gjort i Lille Sildevik.
Se sjøledning gjennom stranda

 

 

Uke 5/2010 Felt 5 Nedsetting av pumpestasjon med tilrenningstank

 

 

Uke 5/2010 Felt 5 Graving i Sildevika

 

 

Uke 5/2010 Felt 5 Felles stikkledning i Lille Sildevika er ferdig lagt

 

 

Uke 3/2010 Felt 3 Ledninger er lagt over jorde til Lund (KO)

 

 

Uke 3/2010 Felt 4 Grøfter i vei er fylt igjen men ikke gjort ferdig (KO)

 

 

Uke 3/2010 Felt 4 Grøfter er fylt igjen men ikke ryddet (KO)

 

 

Uke 3/2010 Felt 4 Det klargjøres for plassering av pumpestasjon i Sildevika (KO)

 

 

Uke 3/2010 Felt 4 Anleggsvei er laget til Sildevika for ikke å skade Sildeviksveien (KO)

 

 

Uke 2/2010 Tilkoblingsende fra land er lagt ut i sjøen i Sandvika (KO)

 

 

Uke 2/2010 Felt 3, Grøfter er klare til å fylles igjen i veien til Jørstad (KO)

 

 

Uke 2/2010 Flere grøfter er klare til å fylles igjen i veien til Jørstad (KO)

 

 

Uke 51/2009 Kommunens nye toalett i bakgrunnen ser nesten ferdig ut (SJD)

 

 

Uke 51/2009 Fra Jørstadtoppen ned mot jordet. Mye sprengstein fra lenger opp i veien foreløpig (SJD)

 

 

Uke 51/2009 Fra der det var stikryss før på Jørstadtoppen. Nr. 15 som ligger ut mot veien i bakgrunnen (SJD)

 

 

Uke 51/2009 Fra Jørstadtoppen fra stikrysset over og ned mot svingen ved nr 5. Her ligger rørene dypt (SJD)

 

 

Uke 51/2009 Fra der det var stikryss før på Jørstadtoppen. Nr. 16 i bakgrunnen. Her gikk stien fra garasjen tidligere (SJD)

 

 

Uke 51/2009 Fra der det var stikryss før på Jørstadtoppen. Nr. 12 i bakgrunnen (SJD)

 

 

Uke 51/2009 Fra Jørstadtoppen midt i veien nedover mot svingen ved nr 5. Det er nr 4 som er i bakgrunnen. Her ligger veien foreløpig dypere enn før (SJD)

 

 

Uke 50/2009 Veien til Jørstadtoppen er ferdig sprengt. Ledninger ikke lagt. Jørstadtoppen Nr. 1 til høyre (KO)

 

 

Uke 50/2009 Her er det klargjort med sprengning frem til siste kum på toppen av Jørstadtoppen (KO)

 

 

Uke 49/2009 Her er ledning lagt ferdig langs jordet ved Jørstadveien (KO)

 

 

Uke 48/2009 Her har man sprengt ferdig opp til veien til Jørstadtoppen (KO)

 

 

Uke 48/2009 Her graves det i Jørstadveien (KO)

 

 

Uke 46/2009 Stoppekran og spylegren iht krav fra kommunen (KO)

 

 

Uke 46/2009 Her var veien til Jørstadtoppen. Her blir det mye sprengning (KO)

 

 

Uke 46/2009 Her har man fjernet jord, trær og løsmasser og klargjort til sprengning (KO)

 

 

Uke 45/2009 Sandvikstien har blitt en vei. Det er ikke ryddet ennå (KO)

 

 

Uke 45/2009 Sandvikstien blir kraftig forsterket. Bekken skal også ryddes (KO)

 

 

Uke 43/2009 Graving i Sandvikstien med grøftekasser. Det er vått (KO)

 

 

Uke 41/2009 Her vil trykkforsterker for vann tilkoples (KO)

 

 

Uke 41/2009 Her har ledningene blitt lagt og fylt igjen i Sandvika (KO)

 

 

 

Tilbake