Medlemsinnskudd

 

Nye medlemmer etter 1.juli 2008 må betale kr.6.500,- (og ikke 5.000.-) på grunn av ekstra utgifter i forbindelse med oppdatering av kart med stikkledninger, søknad til kommunen m.m.


I henhold til vedtektene vil det bli sendt en bekreftelse på medlemskap fra styret.

Giro for medlemsinnskudd