Høysand Vann- og Avløpslag

______________________________________

Møtereferater og lignende

 

Referat fra årsmøtet og Presentasjon fra ordinært årsmøte 18. juni 2021.

 

Referat fra årsmøtet og Presentasjon fra ordinært årsmøte 12. juni 2020.

 

Referat fra årsmøtet 7 juni 2019

Presentasjon fra ordinært årsmøte 7 juni 2019

 

Styrets årsberetning 2018

Årsregnskap 2018

Kontospesifisert regnskap 2018

 

Referat fra årsmøtet 22 juni 2018

Presentasjon fra ordinært årsmøte 22 juni 2018

 

Referatet fra årsmøtet 9. juni 2017
Presentasjonen fra årsmøtet 9. juni 2017

Årsregnskap 2017

Kontospesifisert regnskap 2017

Høysand VA årsberetning 2017

 

Styrets årsberetning 2016

Høysand VA – årsregnskap 2016

Innkalling til årsmøte i Høysand VA 9.6.2016, kl.19.00

 

Referatet fra årsmøtet 10. juni 2016
Presentasjonen fra årsmøtet 10. juni 2016

Detaljert årsregnskap for 2015

Forslag til vedtektsendring; redusere antall styremedlemmer til 5.

Forslag til vedtektsendring paragraf 8; klargjøre hva som skal foreligge til årsmøte.

Styrets årsberetning

Høysand VA – årsregnskap 2015

 

Innkalling til årsmøte i Høysand VA 10.6.2016, kl.19.00.

 

Referat fra årsmøtet 19. juni 2015

Årsberetning Høysand VA 2014

Årsregnskap for Høysand VA 2014

Totalregnskap for Høysand VA 2014

Revisorberetning Høysand VA 2014

Innkalling til årsmøtet i Høysand VA 19. juni 2015 kl 19:00

Referat fra ordinært årsmøte 6. juni 2014

Totalregnskap for Høysand VA 2013

Årsberetning Høysand VA 2013

Revisorberetning Høysand VA 2013

Totalregnskap for Høysand VA 2012

Årsberetning Høysand VA 2012

Innkalling til årsmøtet i Høysand VA 14. juni 2013 kl 19:00

Referat fra ordinært årsmøte 22. juni 2012

Innkalling til årsmøtet i Høysand VA 22. juni 2012 kl 19:00

Referat fra ordinært årsmøte 1. juli 2011

Innkalling til årsmøte i Høysand VA 1. juli 2011 kl 19:00

Referat fra ordinært årsmøte 18. juni 2010

Innkalling til årsmøte i Høysand VA 18. juni 2010

Referat fra ekstraordinært årsmøte avholdt 18. februar 2010

Rapport om registrering av fornminner

Referat fra ordinært årsmøte 25. juni 2009

Innkalling til årsmøtet i Høysand VA 25. juni 2009

Årsberetning Høysand VA 2008-2009

Referat fra ekstraordinært årsmøte 22. januar 2009

Referat fra Årsmøte 11. juli 2008

Møtereferat fra møte 9 Jan 2008

 

 

 

Tilbake