Sildeviksveien Veilag

 

Tidligere Meldinger

 

2021-08-05

 

Årsmøtet i Sildeviksveien veilag søndag 15/8 kl. 11. Møtested i år blir på Rorbua, Sarpsborg båtforening. (Ikke Sporty som først nevnt).

 

Det har ikke kommet inn noen saker til årsmøtet.

 

Følgende dokumenter kan ses under her:

 

Teams innkalling kommer før årsmøte.

 

Vi ønsker velkommen til Rorbua 15. august.

 

Mvh,

Ketil Opstad

Sekretær

 

2021-06-14

 

Innkalling til dugnad og årsmøte lagt ut her.

 

Mvh,

Ketil Opstad

Sekretær

 

2021-02-10

 

Veilaget har begynt å forsterke veiskulder mellom Sildeviksveien og stranda i Sildevika som tidligere har blitt ødelagt av storm. Planen er å erstatte gamle ødelagt i tillegg til at vi skal legge ned noen kantstein som ekstra støtte.

 

Det har tatt litt tid før vi fikk satt i gang grunnet at vi ventet på tillatelse fra Sarpsborg kommune. Det er nå i orden.

 

Dette kan medføre redusert fremkommelighet og antall parkeringsplasser i Sildevika. Vi forventer at dette maksimum vil ta ett par uker.

 

Vi håper at alle i Sildevika tar hensyn til de som jobber med dette, og at man eventuelt parkerer på ett annet fornuftig sted hvis man blir hindret fra å bruke egne parkingsplasser.

 

Hvis man må parkere ett annet sted oppfordrer vi at man legger en lapp i frontruta med telefonnummer.

 

 

Foto: 13. Februar 2021

 

2020-06-01

 

Det har vært en fin og varm Pinse så langt i Høysand i. En forsmak på sommeren, og med sommer så kommer også vår tradisjonelle dugnad i Sildeviksveien (i år er det kun dugnad og ikke årsmøte).

 

Innkalling til dugnad finnes her. Da ses vi!

 

Ketil Opstad

For styret

 

2020-07-02

 

Ærede medlemmer av Sildeviksveien Veilag,

 

Da det i år ikke er årsmøte i vårt ærverdige Veilag, men kun dugnad på en vei anlagt i fredens år for 75 år siden, så følger her en liten info mail.

 

Siden det i år anbefales Norgesferie fra mange hold så kan det bli folksomt på hyttene langs Sildeviksveien og følgelig mange biler.

 

Vi henstiller derfor om at alle:

     parkerer slik at det er plass til at evt. utrykningskjøretøy kommer frem. Er du i tvil; benytt parkering på anmerkede parkeringsplasser langs Sildeviksveien ved container

     viser hensyn til gående; andre hyttenaboer og besøkende i vårt hytteområde.

     kjører i henhold til fartsgrense (20km/t).

     stresser ned og slår av en prat med naboen i stedet for tute og gestikulere.

     at alle som lader elbil lader på en sikker måte slik at dette ikke utgjør noen brannfare.

Fint om informasjon over også blir formidlet til andre besøkende og barn og barnebarn som kjører bil i Sildeviksveien.

 

Litt annen info:

     Sildeviksveien i Sildevika ved stranda vil bli reparert rett over ferien. Vi har ventet på tilbakemelding fra Sarpsborg Kommune (SK) vedr tillatelse (det er nå i orden) til å gjøre utbedring i strandsonen og vi vil bytte ut stokker mot stranda og reparere vei/ veiskulder.

     Veien i Olabakken har i flere år blitt skadet av utvasking av en bekk som er lagt i rør som lekker under veien. Utbedring av denne med flytting av kabler og rør har vi fått informasjon fr SK vil starte opp etter ferien.

     Problemet med at grus renner ned i Sildeviksveien fra Sandvikstien når det regner håper vi å finne en løsning på snarlig.

     Vi henstiller alle til å bidra med kildesortering i Sildeviksveien. Det finnes i dag iglo for glass/ metall ved søppelcontainer ved Høysand marina og nedkjøring til badeplassen i Sandvika. Sistnevnte iglo har nylig blitt satt der for å oppmuntre til resirkulering i gåavstand fra de fleste hytter. Det finnes også container ved Høysand marina for papp. Container i Sildeviksveien skal IKKE benyttes til glass/ metall.

     Og for de som benytter hytta hele året; SK vurderer nå helårs søppeltømming av noen containere.

Da ønsker vi alle hyttenaboer langs Sildeviksveien og en god sommer og oppfordrer til deltakelse på dugnad Lørdag 4.Juli!

 

Mvh,

Ketil

For Styret

 

2019-07-16

 

Referat og presentasjon fra årsmøte i veilaget er lagt ut.

Med vennlig hilsen
Ketil Opstad

 

2019-06-18

 

Dokumenter (resultatregnskap, årsberetning, revisjons uttalelse) som underlag til årsmøte 2019 er lagt ut.

 

Det har ikke kommet inn andre saker til årsmøtet.

 

Vi ønsker velkommen til Sporty 30.Juni.

 

Mvh,

Ketil

For Styret

 

 

2019-07-25

 

Det kalles inn til årsmøte søndag 30. juni 2019 kl. 11.00 på Sporty Aktivitetssenter (Sporty Minigolf) og dugnad lørdag 29. juni 2019 kl. 10.00 i Sildeviksveien veilag.

 

Ved evt. spørsmål så er det bare å ta kontakt.

 

Mvh,

Ketil

For Styret

 

2017-07-25

 

Referat og presentasjon fra årsmøtet 9. juli er lagt ut.


Mvh,
Ketil Opstad
For Styret

 

 

2017-06-10

 

Innkalling til årsmøte i Sildeviksveien veilag,
Søndag 9/7-2017 kl.11.00 er lagt ut.

 

Årsberetning, regnskap og revisjonsuttalelse er lagt ut.

Informasjon om årets dugnad i Sildeviksveien er omtalt i innkallingen til årsmøtet.

 

Hold av Lørdag 8/7-2017 kl.10.00 til dugnad.

 

Vi håper på godt vær og godt fremmøte.

2016-06-14

 

Informasjon om årets dugnad i Sildeviksveien er lagt ut.

 

Hold av 2.juli kl 10.

 

Med vennlig hilsen,

Ketil Opstad
For styret

 

2015-07-31

 

Referat årsmøtet 5. juli 2015 lagt ut.

 

2015-06-24

 

Årsberetning, Regnskap og en sak til Årsmøtet er lagt ut.

 

Mvh,

Ketil Opstad

Sekretær

 

2015-06-05

 

Innkalling til årsmøte i Sildeviksveien veilag,
Søndag 5/7-2015 kl. 11.00.

 

Årsberetning, regnskap og eventuelle saker til årsmøtet vil bli sendt ut før årsmøtet.

Vi har planlagt dugnad i Sildeviksveien
Lørdag 4/7-2015 kl.11.00. Vi håper på godt vær og godt fremmøte.

Mvh,
Ketil Opstad
Sekretær

 

 

 

2015-04-27

 

Til medlemmene av Sildeviksveien veilag:

 

Det vil bli gjennomført oppretting og asfaltering av deler av Sildeviksveien i løpet av mai. Styret vil sende ut varsel noen dager i forveien slik at ingen som er på hyttene bli asfaltert inne.

 

Er det spørsmål så er det bare å ta kontakt.

 

Mvh,

Ketil

For styret

 

Referat årsmøte 2015

Årsberetning 2015

Regnskap 2015

Sak til Årsmøtet 2015

Innkalling til årsmøte 2015

Referat årsmøte 2013

Innkalling til årsmøte 2013

Årsberetning 2013

Regnskap 2012-2013

Referat årsmøte 2010-2012

Innkalling til årsmøte 2012

Årsberetning 2010-2012

Innkalling til årsmøte 2010

Årsberetning 2009-2010

Referat fra Årsmøte 5. juli 2009

Innkalling til årsmøte 2009

Årsberetning 2008-2009

Innkalling til årsmøte 2008

Regnskap 2007-2008

Referat fra Årsmøte 6. juli 2008

 

 

Tilbake