Høysand Vann- og Avløpslag

 

Kart

 

Høysand VA som bygget tegning (2012-06-22) (2.8 MB)

 

Høysand VA som bygget tegning – Sjøledninger (2012-06-22) (1 MB)

 

Første utgave av Høysand VA som bygget tegning Foreløpig (2011-01-07) (2.8 MB)

 

Skisse med feltnummerering (2010-01-31)

 

Oppdatert plantegning (2009-12-08) (2.5 MB)

 

Oppdatert plantegning (2009-11-23) (2.5 MB)

 

Kart som viser område for ny rigg plass for entreprenør (2009-08-26)

 

Oppdatert kart (2009-01-22) (2.5 MB)

 

Oppdatert kart (2008-07-11) (3 MB)

 

Oversiktskart Felt 1-6 fra januar 2008 (1 Mb)

 

Oversiktskart Felt 7-8 fra januar 2008 (0,4 Mb)

 

 

 

Tilbake