Høysand Vann- og Avløpslag

 

Presentasjoner

 

Presentasjon fra ordinært årsmøte som ble avholdt 18. juni 2021

 

Presentasjon fra ordinært årsmøte som ble avholdt 12. juni 2020

 

Presentasjon fra ordinært årsmøte som ble avholdt 7. juni 2019

 

Presentasjon fra ordinært årsmøte som ble avholdt 2018-06-022 (1,3 MB)

 

Presentasjon fra ordinært årsmøte som ble avholdt 2017-06-09 (1 MB)

 

Presentasjon fra ordinært årsmøte som ble avholdt 2016-06-10 (1 MB)

 

Presentasjon fra ordinært årsmøte som ble avholdt 2015-06-19 (1 MB)

 

Presentasjon fra ordinært årsmøte som ble avholdt 2014-06-06 (1 MB)

 

Presentasjon fra ordinært årsmøte som ble avholdt 2013-06-14 (1.2 MB)

 

Presentasjon fra ordinært årsmøte som ble avholdt 2012-06-22 (2.0 MB)

 

Presentasjon fra ordinært årsmøte 1. juli 2011 lagt ut 2011-08-25 (1.0 MB)

 

Presentasjon fra ordinært årsmøte 18. juni 2010 lagt ut 2010-07-06 (3.0 MB)

 

Presentasjon fra ekstraordinært årsmøte 18. februar 2010 lagt ut 2010-03-09 (5.5 MB)

 

Presentasjon fra ordinært årsmøte 25. juni 2009 lagt ut 2009-07-08 (1.5 MB)

 

Plan for Sandvika fra Sarpsborg kommune med konkrete tanker for området lagt ut 2009-04-09 (5.7 MB)

 

Presentasjon ekstraordinært årsmøte 22. januar 2009 (1.3 MB)

 

Utkast til endringer av vedtekter fra ekstraordinært årsmøte 22. januar 2009

 

 

 

Presentasjon møte 11. juli 2008 (2 MB)

 

Forprosjektrapport (2MB)

 

Presentasjon fra møte 9. januar 2008 (3 MB)

 

 

 

Tilbake