Høysand Vann- og Avløpslag

 

Tidligere Meldinger

 

2021-06-07

 

Det har ikke kommet inn noen saker til årsmøte i år.

 

Følgende dokumenter til årsmøtet finnes her:

Styrets årsberetning

Årsregnskap

Kontospesifisert regnskap

Valgkomiteens innstilling til Årsmøtet

 

Som i fjor sender vi en Teams innkalling til årsmøtet i forkant.

 

Velkommen til årsmøte på Folkvang 18. juni kl 19:00.

 

Med vennlig hilsen,

Ketil Opstad

For styret

 

2021-05-17

 

Innkalling til Årsmøte i Høysand VA på Folkvang 18. juni kl. 19:00 er lagt ut.

 

Styret har valgt å gjennomføre årsmøtet som tidligere år. Vi vil som i fjor i tillegg også gjennomføre årsmøtet pr. Teams. Innkalling vil bli sendt separat.

 

For de som ønsker å møte opp fysisk på Folkvang vil vi ha en begrensing på antall personer i henhold til gjeldende retningslinjer når vi gjennomfører årsmøtet, og vi anmoder derfor om at hver hytte ikke stiller med mer enn én representant på årsmøtet.

 

Vi vil selvsagt legge til rette for god avstand og andre tiltak i henhold til gjeldende retningslinjer på det tidspunktet vi gjennomfører årsmøtet.

 

Dokumenter til årsmøtet vil som vanlig bli lagt ut på vår hjemmeside www.hoysand.org minimum 2 uker før årsmøte.

 

Med vennlig hilsen,

Ketil Opstad

For styret

 

2020-07-30

Referat fra årsmøtet og Presentasjon fra ordinært årsmøte
12. juni 2020 er lagt ut.

 

2020-06-01

Følgende dokumenter til årsmøtet er lagt ut:

· Styrets årsberetning

· Årsregnskap

· Kontospesifisert regnskap

· Valgkomiteens innstilling til Årsmøtet

 

Det har ikke kommet inn noen saker til årsmøte.

 

Basert på henvendelser fra medlemmer så vil vi i år gi mulighet til å følge årsmøtet via video konferanse. Vi kommer tilbake med mer info/ innkalling vedrørende dette.

 

Velkommen til årsmøte på Folkvang 12. juni kl 19:00.

 

Med vennlig hilsen,

Ketil Opstad

For styret

 

2019-05-13

Innkalling til årsmøte i Høysand VA på Folkvang 12. juni kl. 19:00 er lagt ut.

 

Styret har valgt å gjennomføre årsmøtet som tidligere år.

 

Valget er tatt basert på tidligere års oppmøte som er innenfor fastsatt maks antall personer i henhold til gjeldende retningslinjer for å forhindre smitte av Covid19. Vi anmoder allikevel at hver hytte ikke stiller med mer enn én representant på årsmøtet.

 

Dokumenter til årsmøte vil som vanlig bli lagt ut på vår hjemmeside http://www.hoysand.org minimum 2 uker før årsmøtet.

 

Med vennlig hilsen,

Ketil Opstad

For Styret

 

2019-06-27

Referat fra årsmøtet og Presentasjon fra ordinært årsmøte
7 juni 2019 er lagt ut.

 

2019-06-04

Driftsteknikk AS vil gjennomføre service på våre hovedpumpestasjoner i løpet av juni.

 

Hvis det er noen hytteeiere som har pumpestasjon på hytta og ønsker service før sommeren så kan Lars-Erik hos Driftsteknikk kontaktes.

 

Lars-Erik Johansen

Serviceansvarlig/Driftsassistent

Tlf 482 73 933

 

2019-05-26

Følgende dokumenter til årsmøtet er lagt ut:

·         Styrets årsberetning

·         Årsregnskap

·         Kontospesifisert regnskap

 

Det har ikke kommet inn noen saker til årsmøte.

 

Velkommen til årsmøte på Folkvang 7.Juni kl 19:00

 

Med vennlig hilsen,

Ketil Opstad

For styret

 

2019-05-05

Innkalling til årsmøte i Høysand VA som i år vil være på Folkvang 7. juni er lagt ut.

 

Referat fra årsmøtet 22 juni 2018

 

Med vennlig hilsen

Ketil Opstad

For styret

 

2019-06-04

Driftsteknikk AS vil gjennomføre service på våre hovedpumpestasjoner i løpet av juni.

 

Hvis det er noen hytteeiere som har pumpestasjon på hytta og ønsker service før sommeren så kan Lars-Erik hos Driftsteknikk kontaktes.

 

Lars-Erik Johansen

Serviceansvarlig/Driftsassistent

Tlf 482 73 933

 

2019-01-29

Referat fra årsmøtet som ble avholdt 22 juni 2018 er lagt ut.

 

2018-07-04

Presentasjon fra ordinært årsmøte som ble avholdt 22 juni 2018 er lagt ut.

 

Med vennlig hilsen

Ketil Opstad

For styret

 

2018-06-06

 

Innkalling til årsmøte i Høysand VA som i år vil være på Folkvang 22. Juni.

 

Saksdokumenter til årsmøtet:

Årsregnskap 2017

Kontospesifisert regnskap 2017

Høysand VA årsberetning 2017

Forslag til vedtektsendring Høysand VA 2018

 

Med vennlig hilsen

Ketil Opstad

For styret

 

2017-07-13

 

Presentasjonen fra årsmøtet 9. juni 2017 og Referatet fra årsmøtet 9. juni 2017 er lagt ut.

 

Mvh,
Ketil Opstad
for styret

Høysand Vann og avløps lag SA

 

 

2017-05-29

 

Årsberetning og årsregnskap 2016 er lagt ut.

 

2017-05-03

 

Årsmøtet i Høysand VA finner sted på

 

Folkvang (lille sal) (Oldtidsveien 13, Skjeberg)

 

Fredag 9.6.2017, kl.19.00-ca. 20:30

Spørsmål vedr.
innkalling, saker til årsmøte eller generelle spørsmål, er det bare å ta kontakt.

 

2016-07-21

 

Referatet fra årsmøtet lagt ut.

 

2016-06-14

 

Presentasjonen fra årsmøtet og detaljert årsregnskap er lagt ut.

 

Mvh,

Ketil

For styret

 

2016-05-30

 

Styret har fått inn èn sak til årsmøte, og Styret foreslår ytterligere en sak selv;

a) Forslag på vedtektsendring; redusere antall styremedlemmer til 5.

b) Forslag på vedtektsendring paragraf 8; klargjøre hva som skal foreligge til årsmøte.

 

Styrets årsberetning

Høysand VA – årsregnskap 2015

 

Er det noen spørsmål er det bare å ta kontakt med Styret.

Mvh,

Ketil

For styret

 

2016-05-08

 

Årsmøtet i Høysand VA vil finne sted på Folkvang i Skjeberg

Fredag 10.6.2016
, kl.19.00.

 

Spørsmål vedr.  innkalling, saker til årsmøte eller generelle spørsmål, er det bare å ta kontakt.

Velkommen!

Mvh,
Ketil Opstad
for styret

 

2015-07-31

Referat fra årsmøtet 19. juni 2015 lagt ut.

 

 

2015-06-25

Presentasjon fra årsmøtet 19. juni 2015 lagt ut.

 

Mvh,

Ketil

For styret

Høysand Vann- og Avløpslag SA

 

2015-06-05

 

Styret har ikke fått inn noen saker til årsmøtet.

 

Utenom ordinære saker på årsmøtet foreligger det kun forslag til endringer i våre vedtekter fra arbeidsgruppen som ble nedsatt på forrige årsmøte.

 

Styret stiller seg bak dette forslaget og anbefaler årsmøtet om å vedta forslaget. Forslag til endringer i vedtektene finnes her.

 

Følgende dokumenter vil bli behandlet på årsmøtet:

 

·         Oppdatert innkalling til årsmøtet (rekkefølge på agenda er forandret som følge av forslag om vedtektsendringer)

·         Styrets årsberetning

·         Revisors årsberetning

·         Revisors total regnskap med noter

·         Høysand VA – årsregnskap 2014

·         Forslag til nye vedtekter

 

Er det noen spørsmål er det bare å ta kontakt med styret.

 

Mvh,

Ketil

For styret

Høysand Vann- og Avløpslag SA

 

 

2015-05-14

 

Innkalling til årsmøtet, som vil finne sted på Folkvang i Skjeberg
Fredag 19.6.2015
, kl.19.00 finner du
her.


Spørsmål vedr. innkalling, saker til årsmøte eller generelle spørsmål, er det bare å ta kontakt.

Velkommen!

Mvh,
Ketil Opstad
for styret

Høysand Vann- og Avløpslag SA

 

2014-08-21

Presentasjon fra årsmøtet 6. juni 2014 lagt ut.

 

2014-06-16

Oppdaterte Vedtekter lagt ut.

 

2014-08-21

På grunn av vedlikehold av en ventil i Sandvika vil vannet være stengt torsdag 21. august 2014 fra ca. kl. 10 og maks 2 timer.

 

2014-05-26 / Rev 2014-10-10

Styret har fått følgende saker til årsmøtet:

 

1.    Forslag på å reparere trappen på sti fra Høysandtoppen ned mot Sandviksveien.

2.    Forslag til vedtektsendringer til §8 årsmøter iht. vedlegg.

 

Sak 1 har allerede blitt gjennomført.

 

Styret ønsker å vurdere gjeldene vedtektene etter noen år med drift. Det foreslås at det settes ned en gruppe med mandat å komme med evt. forslag til neste årsmøte.

 

Øvrige dokumenter til årsmøte finnes fra linkene her:

Totalregnskap for Høysand VA 2013, Årsberetning Høysand VA 2013,

Revisorberetning Høysand VA 2013

Valgkomiteens innstilling

Mvh,
Ketil Opstad
for styret

Høysand Vann og avløpslag SA

 

2014-05-06

Innkalling til årsmøtet som vil finne sted på Folkvang i Skjeberg
Fredag 6.6.2014
, kl.19.00.

 

Spørsmål vedr. innkalling, saker til årsmøte eller generelle spørsmål, er det bare å ta kontakt.

Velkommen!

Mvh,
Ketil Opstad
for styret

Høysand Vann og avløpslag SA

 

 

2013-07-26

Presentasjon fra årsmøtet, årsberetning, og totalregnskap er lagt ut.


Mvh,
Ketil Opstad
for styret

Høysand Vann og avløpslag SA

 

2013-05-08

Årsmøtet vil finne sted på Folkvang i Skjeberg
Fredag 14.6.2013
, kl. 19.00.
Innkalling finnes her.

 

Ved spørsmål vedrørende innkalling, saker til årsmøte eller generelle spørsmål, er det bare å ta kontakt.

Velkommen!

Mvh,
Ketil Opstad
for styret

Høysand Vann og avløpslag SA

 

2013-04-19

Sjøledningene har i dag blitt reparert, og alt er nå satt i drift igjen.

 

Mvh,

Ketil

For styret

 

2013-04-15

I natt trakk isen seg utover fra land i Skjebergkilen, og tok med seg flere flytebrygger i Sildevika. Moringen til disse bryggene skadet noen av våre sjøledninger så det har medført lekkasjer. Ventiler i hver ende av disse ledningene er derfor stengt. Dette medfører at områdene som ligger langs sjøen fra Sandvika til Skjønvik, og videre fra Sildevika til lille Sildevika er uten vann og avløp.

 

For alle som er koplet til pumpestasjonen i Sildevika fungerer alt som vanlig, med både vann og avløp.

 

Det blir igangsatt reparasjoner i løpet av denne uka, men vi vet ikke om dette er klart til helgen.

 

Resten av anlegget går som normalt.

 

Vi kommer tilbake med mer info så snart vi vet mer.

 

Mvh,

Ketil

For styret

 

2012-09-05

Referat fra ordinært årsmøte 22. juni 2012 på Folkvang i Skjeberg er lagt ut.

Er det spørsmål eller kommentarer er det bare å ta kontakt.

 

For styret
______________________________________
Ketil Opstad

Høysand Vann og avløps lag SA

 

 

2012-06-26

Presentasjon fra årsmøtet som ble avholdt 22. juni 2012 på Folkvang i Skjeberg er lagt ut.
Møtereferatet kommer når det er skrevet dette ferdig.

 

Er det spørsmål eller kommentarer er det bare å ta kontakt.

 

For styret
______________________________________
Ketil Opstad

Høysand Vann og avløps lag SA

 

 

2012-05-07

 

Innkalling til årsmøtet i Høysand VA lagt ut.

Årsmøtet vil finne sted på Folkvang i Skjeberg 22.6.2012, kl.19.00.

 


Ved spørsmål vedr. innkalling, saker til årsmøte eller generelle spørsmål, er det bare å ta kontakt.

Velkommen!

Mvh,
Ketil Opstad
for styret

Høysand Vann og avløps lag SA

 

 

2012-01-07

 

Godt Nytt År,

 

COWI har nå oppdatert tegningen over VA anlegget vårt i Høysand basert på innmålingsdata og opplysninger fra LG. Innmålingsdata er kun utført av hovedanlegget, inklusive stoppekraner/ stak/ spyl.

 

På ett slik stort anlegg er det alltid mulig at noe informasjon blir glemt. For å få denne tegningen så riktig som mulig er det viktig at hver enkelt hytteeier sjekker om inntak til hytta og trase for privat stikkledning er tegnet korrekt, eventuelt om det er annen informasjon som ikke er korrekt.

 

Vi ønsker kommentarer så snart som mulig, men senest 25. januar 2012. Vi vil etter dette oppdatere tegningen og denne vil da inngå i sluttdokumentasjon til Sarpsborg Kommune.

For de som eventuelt graver privat stikkledning senere enn dette, vil informasjon om disse samles opp og til en seinere oppdatering av tegningen.

 

Er det andre spørsmål er det bare å ta kontakt.

 

Ketil Opstad

For styret

 

2011-08-10

Referat fra årsmøte som ble avholdt 1/7-2011 på Folkvang i Skjeberg er lagt ut.

Som nevnt på årsmøtet vurderte styret asfaltering i løpet av høsten. Styret har benyttet sommeren til å undersøke dette nærmere. Både Leif Grimsrud, asfaltentreprenøren og flere andre mener at det er et bra underlag for asfaltering, med all den tunge trafikken vi har hatt. Entreprenøren har satt i gang med forberedelse til asfaltering. Det er fortsatt graving av noen stikkledninger, men det nærmer seg nå slutten. De som gjenstår vil være uavhengig av asfaltering.

 

Er det spørsmål eller kommentarer til referat eller andre ting, så er det bare å ta kontakt.

 

For styret
______________________________________
Ketil Opstad

2011-08-26

Det er nå bekreftet at det vil bli asfaltering av veier i Høysand fra mandag 29/8 og utover denne uken.

 

De vil starte på Jørstadtoppen eller i Sildevika med å utbedre og asfaltere de områder som har vært asfaltert tidligere, og deretter asfaltere seg utover av området.

 

Det blir da mye aktivitet på flere av veiene og det er viktig at det ikke står noen biler i veien for dette arbeidet som da skal utføres, spesielt der det skal asfalteres.

 

I disse dagene som dette pågår, så må man regne med at flere veier blir helt stengt i lengre perioder.

 

Mvh,

Ketil

For styret

 

 

2011-08-24

Fredag 26. august vil veien opp til Jørstadtoppen fra postkassestativet bli stengt fra kl. 13,00 og ut kvelden.

 

2011-08-22 Arbeid i mange veier i Høysand

 

LG jobber i disse dager med ytterligere oppgraderinger av veier i Høysand. Dette vil pågå uke 34 og 35.

 

Noen av veiene som var asfaltert før graving skal nå asfalteres på nytt. Her vil det være mye aktivitet og det må påregnes stegning av veier i dette tidsrommet, og det vil ikke alltid være mulig å komme frem. LG vil bestrebe og ha veier åpne i helgen.

 

Mvh,

Ketil

For styret

 

 

2011-08-10

Sildeviksveien vil være stengt etter parkeringsplassen ved container mandag 15. august pga graving av privat stikkledning. Veien vil bli åpnet på slutten av samme dag.

 

Mvh,

Ketil

For styret

 

 

2011-06-26

Det har innen fastsatt tidsfrist ikke kommet inn noen saker til årsmøtet fra medlemmene.

 

Styret ønsker med dette å foreslå følgende vedtektsendringer til årsmøtet.

 

1. Ref. §9, tillegg til avsnitt 7: ”Styret kan ikke godkjenne et nytt medlem hvis tilknytningen til anlegget medfører økte kostnader for de eksisterende medlemmer med mindre disse økte kostnadene gjennom avtale med nytt medlem er dekket.”. Det foreslås at følgende legges til: ”Private stikkledninger som fremtidige medlemmer kobler seg til er fortsatt å regne som private stikkledninger, dvs. at Høysand VA er ikke ansvarlig for drift og vedlikehold av disse. Det må i slike spesielle situasjoner foreligge en avtale mellom de 2 parter før tilkopling kan skje”.

 

2. Ref. §11, tillegg til avsnitt 2, etter ...”eventuell varmekabel på felles stikkledning”, foreslås det at følgende legges til: ”Herunder også vedlikehold av alle sjøledninger frem til stoppekran på landtak.”.


Vi ønsker velkommen til årsmøtet på Folkvang i Skjeberg 01.07.2011, kl.19.00.

Velkommen!

Mvh,
Ketil Opstad
for styret Høysand Vann og avløps lag SA

 

 

2011-06-14

Årsmøtet i Høysand VA 2011 vil finne sted på Folkvang i Skjeberg 1. juli 2011, kl.19.00.
 
Ved spørsmål vedr.
innkalling, saker til årsmøte eller generelle spørsmål, så er det bare å ta kontakt. Se også Møtereferater og lignende.

Velkommen!

Mvh,
Ketil Opstad
for styret Høysand Vann og Avløps lag SA

 

2011-05-27

Høysand VA har i dag fått bekreftelse fra Sarpsborg kommune på at vi har fått midlertidig brukstillatelse for HELE VA anlegget lagt i Høysand.

 

Dette gjelder nå for felt 1-2-3-4-5-6-7, og ikke bare deler av anlegget, som tidligere beskrevet.

 

Alle pumpestasjoner er tilkoplet sjøledninger er nå satt idrift.

 

Vil gjør alle oppmerksom på at det IKKE må brukes dopapir av type resirkulert papir fordi disse inneholder mye lim produkter som kan påvirke og skade pumpene våre. Krav til bruk er definert i våre vedtekter.

 

Vi er klar over at Leif Grimsrud AS fortsatt har utestående legging av private stikkledninger og at ikke alle har fått tilbud. Dette vil de jobbe mer med utover etter at felles VA ledningene og kontrakt med VA laget er avklart.

 

Utover dette så jobbes det med oppussing av traseer, nedgraving av sjøledninger og oppussing av området igjen etter gravearbeidene.

 

Vi ønsker alle lykke til med VA anlegget.

 

Nå når VA anlegget kan brukes og medlemmene setter i gang med tilkopling, så forutsetter VA laget at dette gjøres iht. Sarpsborg Kommune sine krav, dvs. med vannmåler (som rørlegger henter ut hos Sarpsborg Kommune).

Videre så skal det foreligge dokumentasjon fra rørlegger på tilkopling (må fylles ut for å få ut vannmåler).

 

Kopi av denne skal sendes til Høysand VA (krav fra SK) til VA laget.

 

Er det spørsmål, så er det bare å ta kontakt med styret.

 

Mvh,

Ketil

For styret

 

2011-05-14

 

Våren har for alvor kommet til Høysand også, med varme som minner om sommer og spørsmålene hagler om dagen om hva som skjer, når kan vi kople til og når er det klart!!

 

Vi i styret gjør vårt beste, og vi får bare beklage hvis noen føler seg oversett eller ikke får svar med engang.

 

Den siste informasjonen er som følger:

 

Tilkopling hytter

Tilkopling til VA anlegget kan hytteeiere starte med – for de som ønsker det - i de feltene som er ferdige, dvs. felt 1-2-3-4-5 og felt 7 (uavhengig av sjøledning). Her er alt kloret og klart. Men anlegget SKAL ikke brukes ennå.

 

Når klarsignal blir gitt er det viktig at man lar vannet renne litt før man tar det i bruk. Det kan fortsatt være noe klor som ikke har blitt spylt ut. Alle ledninger er avkloret (dvs. klor blir nøytralisert).

 

For feltene 1-2-3 og 7 er det søkt om midlertidig brukstillatelse, så der håper vi at vi kan sette i gang snart.

 

For feltene 4-5-6 som er avhengig av sjøledning, må vi avvente til de er lagt ferdig, testet og godkjent, før vi kan sette i gang.

 

DET MÅ IKKE BRUKES VANN ELLER AVLØP FØR KLARSIGNAL GIS FRA VANNLAGET!

 

Status fellesanlegg

Alle fellesledninger i felt 1-5 og felt 7 er lagt. I felt 6 gjenstår fellesledning som avhenger av sjøledning og gravemaskin fra lekter. Det skjer veldig snart. Det meste av ledninger i felt 1-5 og felt 7 er trykktestet, kloret, spylt og TV kjørt. Pumpestasjoner for sjøledninger blir i disse dager tilkoplet. Alle kabler er lagt, og strøm vil bli tilkoplet neste uke. Graving av alle ledninger er gjort ferdig i lille Sildevika.

 

Vi fikk dokumentasjon på det som er gjort fra entreprenørene Leif Grimsrud og Kåre Telle fredag i forrige uke, og vi sendte inn ”søknad om midlertidig brukstillatelse” samme dag.

 

Denne søknaden gjelder foreløpig for de ledninger som er lagt og er ferdige, dvs. felt 1-2-3 og 7. Resterende felt vil vi søke om så fort alt er klart. Dette har vi stor tro på at er klart i løpet av mai!

 

Vi avventer svar på en siste vannprøve og vi er i dialog med Sarpsborg kommune vedrørende vår søknad. Når svar foreligger vil dette bli meddelt alle medlemmer.

 

Sjøledninger

Sjøledninger blir lagt i disse dager. Så langt er sjøledning tilkoplet i Sandvika, Skjønvik og Sildevika. Dette er avhengig av vær, og dette fortsetter så snart det er mulig. I dag begynte det å blåse og de måtte avbryte. Sjøledninger vil bli lagt inn på land og gravet ned i neste omgang.

 

Tilkopling hytter

Tilkopling kan hytteeiere starte med i de feltene som er ferdige, dvs. felt 1-5 og felt 7. Her er alt kloret og klart. MEN det er viktig når man lar vannet renne litt før man tar det i bruk. Det kan fortsatt være noe klor som ikke har blitt spylt ut. Alle ledninger er avkloret (dvs. klor blir nøytralisert). NB: MÅ IKKE GJØRES FØR KLARSIGNAL GIS FRA VANNLAGET. De andre feltene må avvente litt inntil alle tester er klare Dette vil skje snart.

 

Generelt veier og oppussing

Veiene er i dag i bra stand. Når det har vært så tørt som det har vært nå, blir det mye støv. Hva vi skal gjøre fremover med dette, kommer vi tilbake til. Når asfaltering vil finne sted må diskuteres med de forskjellige veilag/ Velforeninger.

Oppussing er LG i gang med og noen områder ser allerede veldig bra ut. Noen steder har ikke blitt påbegynt, men mye vil skje ila de neste ukene.

 

Graving av privat stikkledning

LG jobber i dag med å få avsluttet det som skal gjøres med fellesledninger iht. kontrakt. Parallelt og etter at dette er fullført så vil de jobbe videre med det som gjenstår av private stikkledninger. Dette vil de jobbe med utover i mai og juni.

 

Er det spørsmål, så er det bare å ta kontakt med noen i styret.

 

Mvh,

Ketil

For styret

 

2011-04-14 Påsken 2011

 

Mange tar påsken allerede fra 15. april.

Vi vil med dette sende ut siste tilgjengelige informasjon fra byggemøtet med Leif Grimsrud AS (LG) tidligere denne uken og kveldens styremøte.

 

Status og plan videre for sjøledninger og tilstøtende VA anlegg på land

Som nevnt er ikke sjøledninger lagt ennå. Disse vil LG starte med så snart det er mulighet rett over påske. Alt er klart til å starte (alt har ligget klart siden desember i fjor). Dette vil bli gjort av Kystmiljø, som har spesialisert seg på slike oppdrag. De har nå i vinter blitt kjøpt opp av LG. Det vil ta ca. 14 dager å legge denne og kople disse til pumpestasjonene. Etter dette vil man bruke litt tid (ca. 1 uke) med tilkoplinger og i gangkjøring, hvis alt går iht. plan. Kabler til pumpestasjoner er lagt (unntatt PST 3). Graving av VA ledninger i lille Sildevika (felt 5) og VA anlegg tilknyttet sjøledning i felt 6 vil bli gjort i samme tidsrom da vi trenger lekter til maskiner ut dit.

 

Status fellesanlegg

Alt av fellesledninger på land vil være lagt før påske (unntatt VA ledninger tilknyttet sjøledning), inkl. pumpestasjoner og trykkforsterker til vann. Kabler er i disse dager også lagt.

Kåre Telle/ Lilleby er ferdig med graving i felt 7. Oppussing er også gjort. Asfaltering vil bli gjort litt seinere, når massene har satt seg.

 

Status og plan videre for Spyling/ TV kjøring/ testing/ kloring

Vi hadde ett lite håp om at spyling og TV kjøring (felt 1) kunne bli gjort før påske. Det vet vi nå at ikke vil bli gjort. Veiene er fortsatt for dårlige for de tunge bilene dette krever. Vi håper at tørking av veier i løpet av påsken vil gjøre at denne jobben kan gjøres rett over påsken. Deretter vil kloring av vannledninger bli gjort.

I Felt 7 holder vi på med spyling/ TV kjøring/ trykktesting og vil tilslutt klore ledningene. Deretter skal vannprøver sendes til mattilsynet for testing.

 

Status VA anlegg og videre

Vann til påske innser vi nå at vi ikke vil klare, selv om noen av områdene blir klare rett før påske. Dessverre. Etter at all testing er gjort skal alt sendes til Cowi (de som står ansvarlig for vår søknad) for godkjenning. Deretter skal søknad om ”midlertidig brukstillatelse” sendes Sarpsborg Kommune (SK) som skal behandle og gi denne tillatelsen. Denne prosessen rekker vi ikke før påske.

 

Etter gjenomgang av gjenstående arbeid (som nevnt over) i samråd med LG, så det mest realistiske tidspunkt for ferdigstillelse i siste halvdel av mai, dvs. 3-4 uker etter påske. Styret vil komme tilbake vedrørende mulighet/ status for ”midlertidig brukstillatelse” der det er ferdig. Vi beklager at dette tar litt mer tid enn hva vi håpet på, men lengre vinter, lengre periode med is på vannet etc. påvirker arbeidet mye. Og det er ikke bare å sette på mer mannskap eller maskiner, da hadde det blitt gjort.

 

LG vil også i tiden fremover grave private stikkledninger fortløpende. Det er nå litt ventetid. Men graving og oppussing vil foregå samtidig utover våren.

 

Generelt veier og oppussing

LG jobber med alle veier for tiden. Både med hensyn på drenering og oppussing av veier. Dette skal være klart til påske.

 

Sommervann

For de det gjelder så er sommervannet nå satt på langs Sildeviksveien. Det er også satt på opp til Jørstadtoppen, men her er det tydeligvis fortsatt is i ledningene. Vi håper dette tiner og at dette er klart til påske.

 

 

Vi minner om at det fortsatt ikke er tillatt å kople seg til VA anlegget. Man kan gjøre seg ferdig med all innvendig røropplegg, MEN IKKE KOPLE SEG TIL. DETTE BLIR DET GITT BESKJED OM NÅR DET ER MULIG.

 

Styret vil i påsken ta en befaring av anlegget og planlegge videre oppussing av området.

 

Er det spørsmål, så er det bare å ta kontakt med noen i styret.

STYRET ØNSKER MED DETTE ALLE EN GOD PÅSKE. DEN SISTE PÅSKEN MED UTEDO OG BÆRING AV VANN.

Mvh,

Ketil

For styret

 

 

 

11-04-2011 Status på arbeider i Høysand

 

Isen i Skjebergkilen har gått denne uken

Dessverre kom den for tidlig til at vi rakk å legge alle sjøledninger i desember. I tillegg har den gått for seint til at vi rakk å legge disse før påske. Vår entreprenør Leif Grimsrud As (LG) rekker ikke å gjøre dette ferdig før påske. Det vil ta ca. 14 dager å legge denne og kople denne til pumpestasjoner. Vi kommer tilbake med info når dette vil skje. Graving av ledninger i lille Sildevika vil bli gjort samtidig da vi trenger lekter til maskiner ut dit.

 

Status fellesanlegg

Det meste av fellesledninger er lagt (unntatt noen strekninger i felt 2/ felt 5/ felt 6 og lille Sildevika). Dette vil bli igangsatt fortløpende. Montasje av pumpestasjon (PST) 2 er klar og trykkforsterker til vann er i gang. Denne vil bli klar før påske. Kabel til PST 2 er lagt, men ikke til PST 3. Her har det vært så vått at skadene for å legge denne ville blitt for store. Denne vil bli lagt etter påske. Kabel fra trafo til trykkforsterker vil bli lagt i nær fremtid.

Kåre Telle/ Lilleby som har gravd for oss i felt 7 er nesten ferdig. Noe graving av en stikkledning gjenstår. Deretter gjenstår oppussing og fjerning av overskuddsmasse/ røtter. Asfaltering vil bli gjort litt seinere, når massene har satt seg.

 

Status testing

Det gledelige er at trykktest av vannledninger er gjort for felt 1-6=OK!! Dette inkluderer det som er lagt av tidligere entreprenør M&S. Trykktest av felt 7 blir gjort så snart den siste stikkledningen er lagt (gjøres neste uke).

Ellers har LG begynt med trykktest av avløp, og de har funnet en lekkasje i en av avgreiningene i Sandvikstien. Dette blir rettet opp snart. De vil fortsette med trykktesting neste uke.

 

Generelt veier og oppussing

Veiene ble svært dårlige i teleløsingen i år, siden vi hadde gravd i de fleste veiene. Etter at de har fått ”hvile” (dvs. vært stengt) så har de blitt bedre. LG jobber med å pusse opp alle veier i området før påske.

Generelt har det vært vått og mye gjørme flere steder i Høysand i år. Etter at telen har gått har dette medført mye jobb for LG. De vil bruke mye tid etter påske med å rydde opp og fjerne mye overskuddsmasse. Noe overskuddsmasse vil bli brukt under oppussing av traseer også.

 

Status VA anlegg og videre

Som nevnt hadde vi en plan om at vi skulle ha vann til påske. Det vil vi ikke klare for alle (pga manglende sjøledning), men det kan være en mulighet for noen. Dvs. felt 1-2-3 og 7 er ikke avhengig av sjøledning. Vi har vært i kontakt med Sarpsborg Kommune (SK) vedrørende mulighet for en ”midlertidig brukstillatelse”. Og det er det. Hvis alt er testet, godkjent og desinfisert (godkjent vannprøve). Vi har det meste testet, men ikke alt. I tilegg trenger også SK litt tid til behandling. Vi kommer tilbake med mer info vedrørende dette.

Det vil allikevel ikke ta lang tid før sjøledning er installert og alle felt vil være tilkoplet. Ett estimat for oppstart vil vi komme tilbake til.

 

Det er i dag ikke tillatt å kople seg til VA anlegget. Når all testing er gjort vil dette bli vurdert sammen med LG. Når dette blir tillatt vil vi komme tilbake til.

 

Er det spørsmål, så er det bare å ta kontakt med noen i styret.

Mvh,

Ketil

For styret

 

2011-03-25 Stengning av dårlige veier

Sandviksveien etter Sildeviksveien har nå også blitt stengt av vår entreprenør. Håper at denne åpner neste uke, men dette er avhengig av været. Omkjøring via Sildeviksveien og Sandvikstien er skiltet.
Her er det trangt så vi oppfordrer alle til å kjøre forsiktig.
Håper alle har forståelse for at veiene er i den tilstanden de er. Vi vil utbedre alle veier som er påvirket av graving så snart de tørker og telen er borte.

Mvh,
Ketil
For styret

 

2011-03-23 Stengning av dårlige veier

Sandviksveien etter avkjøring til Jørstadtoppen/Jørstad gård og videre mot bru over E6 ble stengt mandag. Dette fordi denne er nå så dårlig pga teleløsning. Den vil bli åpnet så snart den blir bedre og kjørbar. Dette skjer muligens ikke før i neste uke, avhengig av vær.
De andre veiene, spesielt første del av Sandviksveien er også dårlig, men de blir stadig utbedret av entreprenør. Det samme gjelder også noen steder på Sildeviksveien hvor asfalt er fjernet pga graving. Her er det også veldig vått, og det blir stadig huller.
Vår entreprenør henstiller alle om å vurdere behovet for å kjøre rundt på veien nå som det er verst. De prøver å holde alle veier så bra som mulig, men de skal faktisk også legge ledninger så det kan ikke forventes at evt. forespørsler blir behandlet med engang. Ved mindre kjøring så vil veiene bli bedre raskere. Dette er selvsagt opp til hver enkelt, men mindre kjøring på veiene gjør det enklere for de som jobber der ute.
Håper alle har forståelse for at veiene er i den tilstanden de er. Vi vil utbedre alle veier som er påvirket av graving så snart de tørker og telen er borte.

Mvh,
Ketil
For styret

 

 

2011-03-23 Graving av private stikkledninger

Vår entreprenør (LG) har i den siste tiden sendt ut mange tilbud på private stikkledninger, der alt er avklart og befaring har vært gjort. Det er fortsatt noen igjen som venter tilbud. De vil bli kontaktet.

Til de som har fått tilbud har vår entreprenør noe ledig kapasitet neste uke, og inntil sjøledning kan legges, hvis tilbudet som er gitt er interessant og kan aksepteres. Ta kontakt og mulighetene for at dette kan gjøres snart er da tilstede.

Til dere andre som ønsker å vente med å grave, og ikke ønsker å akseptere tilbudet, så ønsker vår entreprenør også beskjed om dette. Dette medfører at de vil trekke sin ansvarsrett for disse stikkledningene og dette må da annen entreprenør meddele Sarpsborg kommune om.

Er det spørsmål, så er det bare å ta kontakt.

Mvh,
Ketil
For styret

 

2011-03-10

Trykktesting av felles vannledningene som er lagt i Høysand er planlagt med oppstart i uke 12. Dette vil bli gjort av Leif Grimsrud (LG) iht. krav fra Sarpsborg kommune.

 

LG har begynt å kontrollere og stenge alle stoppekraner inn mot alle hytter. Det er derfor viktig at ingen rører eller åpner disse igjen.

 

Trykktesten vil foregå med vannfylte ledninger, og med høyere trykk enn vanlig, ca 15 bars trykk, med noen timers holdetid.

 

I denne forbindelse så kan det hende at noen stoppekraner ikke er tette eller at de ikke lar seg stenge 100%. Dette er det ikke mulig å oppdage i forkant av trykktesten. Det er veldig sjeldent at dette skjer, men vi har hørt at dette har skjedd tidligere.

 

De som ikke har gravd privat stikkledning ennå, eller før testing starter, trenger ikke å ta noen forholdsregler.

 

De som har fått gravd de private stikkledningene inn til hyttevegg, inn under hytte eller inn i kjeller kan gjøre noen forholdsregler som for eksempel:

·        Vannledningen kan blindes med blind-plugg som er egnet for denne type ledninger. Vanligvis 32mm PE vannledning (noen kan også ha 40mm).

·        Hvis vannledningen er lang nok, så kan den trekkes ut av kjeller/ ut i friluft i ufarlig retning, slik at evt. vannlekkasje ikke gjør skade.

·        Hvis vannledningen IKKE er lang nok så kan denne evt. skjøtes med samme type slange eller for eksempel en annen slange utenpå eksisterende ledning, og festes.

·        Deretter kan denne skjøteslangen trekkes ut av kjeller/ ut i friluft i ufarlig retning, slik at evt. vannlekkasje ikke gjør skade.

 

Det finnes også andre muligheter slik at det ikke oppstår skade ved lekkasje. Er man usikre på noe i denne sammenheng, så kan også en rørlegger rådføres.

 

Høysand VA eller Leif Grimsrud tar intet ansvar for evt. skader som kan relateres til denne testingen hos noen av våre medlemmer.

 

Er det noen spørsmål i denne sammenheng, så er det bare å ta kontakt med styret eller entreprenør.

 

Mvh,

Ketil

for styret

 

2011-03-08

Sildeviksveien vil være stengt etter brakkene fra tirsdag 8. mars til og med torsdag 10. mars i forbindelse med graving av grøfter for VA ledninger. Veien vil være åpen i helgen i uke 10.

 

Uke 11 vil Sildeviksveien igjen stenge i bakken ned mot Sildevika p.g.a. av graving ned til pumpestasjon. Veien vil være åpen til helgen i uke 11, det vil si 18. til 20. mars.

 

Mvh,

Ketil

For styret

 

 

2011-02-14

Sandviksveien overfor avkjørsel til Sildeviksveien blir i dag stengt, og denne vil være stengt 2-3 dager pga legging av VA ledninger i veien.

Tilgang til området blir da via Torgauten (bru over E6) og via avkjøring til Løkkevika, via Jørstad gård og opp mot Jørstadtoppen. Til Sildeviksveien blir da via Sandvikstien.

Mvh,
Ketil
For styret

 

2011-02-06 Fremdriftsstatus

De som har vært på hyttene i Høysand i løpet av den siste tiden har sikkert observert at det stadig er forflytning av maskiner og utstyr og at nye områder blir gravd opp. Fremdriften i vinter har vært veldig bra tross kulde og vekslende temperaturer som har medført glatte veier. Mange har også vært på hytta i forbindelse med befaring av privat stikkledning med entreprenør.

 

Veier

Nå som våren nærmer seg (håper vi) har vi merket en økning i trafikken i Høysand. Da kommer også spørsmålene om veier og veistandard. Det er nå gravd i mange veier, men alle skal være kjørbare. Er det noen veier som IKKE er kjørbare eller har store hull, så skal vi fikse det. Alle veiene som har blitt påvirket av gravearbeide vil bli satt tilbake i den stand de var så snart det er mulig. Når, avhenger av været og at telen i bakken forsvinner og at det tørker noe opp.

I tillegg, som mange har sett, er det mye vann som har fått sine naturlige løp eller grøfter forandret på grunn av gravearbeidet. Dette vil det også bli gjort noe med i løpet av våren.

 

Spørsmål og klager vedrørende veier og gravearbeidet skal rettes til styret og ikke entreprenøren.

 

 

Vannmålere

For de som ikke har fått det med seg, er det nå bekreftet fra Sarpsborg kommune at alle nye tilknytninger, det vi si alle hytter i Høysand, skal ha vannmålere. Denne fås ved kontakt med Sarpsborg kommune, og ordnes av rørlegger. Dette medfører at de som ønsker vann og avløp i for eksempel anneks i tillegg til hytta, må kople annekset til hytta og vannmåler. Det vi si kun en avgreining til hovedledning.

 

 

Trykkreduksjonsventil

Noen har engasjert rørlegger, og har fått spørsmål om det er nødvendig med trykkreduksjonsventil. Og det er det. Høysand VA har tilkoplingspunkt tidlig på ledningen som kommer fra Høysand. For at de som ligger i enden av ledningen skal ha trykk som lovet (min. 2 bar), så må trykket som man starter med være større. Hos oss er nå trykket i tilkoplingspunktet over 8 bar. Dette kan skade rør og produkter innvendig. Derfor må trykkreduksjonsventil tilkoples. Dette vet de fleste rørleggere om. Vi kan ikke sette inn en felles trykkreduksjonsventil fordi det er lange avstander i vårt anlegg, ca. 4000m fellesledninger og store høydeforskjeller. Vi vil sikkert også oppleve at trykket faller om sommeren, på grunn av økt forbruk. Hvis trykket faller mye, har vi også installert en trykkøkningspumpe, slik at vi er garantert nok trykk hele året.

 

 

Når er alt klart?

Til påsken skal det være vann i ledningene våre, i henhold til planen. Vi kommer tilbake med mer info om status vedrørende dette seinere. Sommervannsledninger skal fortsatt være intakt.

 

 

Status for VA anlegget, og de forskjellige feltene er som følger:

 

Felt 1: Den vinteren vi har hatt med lite snø og mye kulde har medført tele ned til over meteren i veien på det verste. Allikevel så har denne delen av VA anlegget vårt, som består av mesteparten sand, vært ideelt å jobbe med. De begynte i felt 1 i desember (ca) og har nå i disse dager begynt å gjøre seg ferdige. Det er kun 2 fellesledninger igjen, som vil bli gjort ferdig i innen 21 februar. Utover dette har det blitt gravd mange private stikkledninger, så felt 1 begynner nå faktisk å bli ferdig i denne omgang.

 

Felt 2: Her har det ikke blitt gjort så mye mer etter forrige entreprenør (Mikalsen og sønner). Dette er ett av feltene de vil begynne på etter felt 1. Her er det 3 fellesledninger som skal legges oppover lia. Hvor mange som legges nå avhenger av været. Noen av disse strekkene medfører en del håndarbeid (spade etc.); da er man avhengig av mildvær.

 

Felt 3: I den siste uken så har man boret det siste strekket på fellesledningen (for å unngå store skader i terrenget). I tillegg har man boret private stikkledninger inn til noen andre hytter. Nå jobber man med å gjøre seg ferdig her oppe. Dette er det siste fellesledningstrekket her oppe. Her vil man også utover nå begynne å grave flere private stikkledninger.

 

Felt 4: Her er det meste gjort, men noe gjenstår på nedsiden av myra. Også utover mot Kringlemyr gjenstår noe. Her vil man også utover nå begynne å grave flere private stikkledninger.

 

Felt 5: Her har det ikke blitt gjort så mye mer etter forrige entreprenør (Mikalsen og sønner). Avhengig av været og sjøledning vil man starte med arbeidet i lille Sildevika. Info vedrørende dette kommer vi tilbake med.

 

Felt 6: Her er det meste gjort. Det gjenstår graving av siste strekk ned mot pumpestasjon i Skjønvik. Utover dette gjenstår noen felles pumpeledninger. Og tilknytning mot fremtidig sjøledning.

 

Felt 7: Her vil arbeidet starte med de 2 strekkene i løpet av februar. Arbeidet er estimert til å ta 2-4 uker. Vi kommer tilbake med mer vedrørende oppstart her.

 

Sjøledning: Den ble dessverre ikke lagt som planlaget i desember på grunn av at isen kom litt tidligere enn hva vi håpet på. Vi var klare med ledninger og lodd, men det ble for seint. Arbeidet med selve legging tar ikke mer enn 2-3 uker, og dette vil bli startet så snart muligheten byr seg. Mulig at vi vil gjøre noe landarbeid i forkant.

 

Stranda

Utenom vannlaget, så skjer det også interessante ting i vårt hytteområde. Sarpsborg kommune vil etter all sannsynlighet fortsette med steinmuren på stranda. Det er planlagt at de skal begynne om noen uker. Hvor mye de skal gjøre vet vi ikke helt ennå.

 

Er det andre spørsmål, ta kontakt med noen i styret.

 

Mvh,

Ketil

på vegne av styret

 

 

2010-12-19

Informasjon vedrørende tilbud på privat stikkledninger

 

Høysand VAs nye entreprenør, Leif Grimsrud AS (LG), jobber i disse dager med VA anlegget vårt i Høysand. Det går veldig bra, og vi har i disse dager fullført hovedstrekket i hele Sandviksveien i felt 1, i tillegg til at de har begynt på en del av ledningene opp på Høysandtoppen. I tillegg har mesteparten av strekningene i felt 6 blitt fullført.

 

Utover dette har styret fått flere spørsmål vedrørende når tilbud på private stikkledninger kommer og om prisene er konkurransedyktige. Dessuten, hvordan er prisene sammenlignet med prisen fra vår forrige entreprenør?

 

Under er litt mer utfyllende forklaringer vedrørende dette.

 

Legging av privat stikkledning fra hovedledning til hytte

Mange fikk pris fra M & S. Etter hva vi vet opererte de etter hvert med kr 2.000/m (eks mva), uansett grøftetype. Dette kan selvsagt variere. De som fikk tilbud tidlig, fikk muligens en noe lavere pris.

 

Prisene som vi har forhandlet frem med LG er som følger (eks mva):

§              Graving tradisjonell grøft: kr 900,- pr m (frostfri dybde)

§              Graving isolert med plate: kr 1000,- pr m (der frostfri dybde ikke kan oppnås, men maks. 0.6m-1m)

§              Grunn grøft med varmekabler m/el: kr 1300,- pr m

§              Boret grøft: kr 2000,- pr m

 

For ledning med varmekabel, vil kopling av elektriker/ bryter være ekstra (dette hadde ikke M & S tatt med).

 

Det kan også tilkomme noen ekstra kostnader ved evt. spesielle forhold ved den enkelte hytte i tillegg til løpemeterprisene som du oppgir. Det kan være spesielle forhold hytteeier ønsker at vi tar hensyn til, eller forhold i grunnen som vi må ta hensyn til.

 

LG står for papirarbeid til Sarpsborg kommune.

 

For de som planlegger å benytte andre entreprenører er det viktig å informere om at den som står ansvarlig for utvendig grave- og rørleggerarbeide må ha godkjenning for å gjøre dette.

 

Installering av privat stikkledning med behov for pumpeløsning

LG har lagt inn pris på 3-fas pumpe. Denne trenger da en frekvensomformer og styreskap for å kunne benyttes i vanlige hytter. Dette medfører en noe høyere pris enn det som flere har fått tilbud om tidligere. M&S har lagt inn pris på en 1-fas pumpe.

 

Årsaken til at LG har anbefalt en slik pumpe er driftssikkerhet. En 1-fase pumpe har mye lavere startmoment, og som følge av dette, også lavere kvernekraft. Dette har noen ganger medført oftere service. Ofte fordi pumpa har vært for svak, og har kilt seg fast. Det er når man starter at det er viktig å ha kraft, og det er dette som favoriserer en 3-fase pumpe. Denne blir selvsagt dyrere når man trenger frekvensomformer og styreskap også.

 

Alternativt kan man bestille 1-fase pumpe.

 

Utover dette har ikke M & S tatt med oppkopling eller montasje av pumpe. Den må graves ned, koples opp, etc.

 

Når kommer tilbudet på privat stikkledning

Vår entreprenør jobber ønsker å gi alle et korrekt tilbud. Det enkle ville være å gjøre som M & S og gi alle samme pris pr/m. Vår entreprenør gjør befaring og gir pris i henhold til gjeldene forhold. Dette medfører mer jobb og tar mer tid. Dette gjør at det tar noe tid før alle får sitt tilbud. De jobber med dette parallelt som de jobber fremover. Men vi kan garantere at tilbud vil komme, og det vil være basert på priser ovenfor.

 

I tillegg er det nå viktig at all kontaktinfo er korrekt. Har noen skiftet mobilnummer og eller e-postadresse i det siste, er det fint om dere sier ifra.

 

Vannmåler

Det er nå bekreftet fra Sarpsborg kommune at alle nye tilknytninger, dvs. alle hytter i Høysand, skal ha vannmålere. Denne fås ved kontakt med Sarpsborg kommune, og ordnes av rørlegger.

 

Dette medfører at de som ønsker vann og avløp i for eksempel anneks i tillegg til hytta, må kople annekset til hytta og vannmåler. Dvs. kun en avgreining til hovedledning.

 

Er det andre spørsmål, ta kontakt med noen i styret.

 

Mvh,

Ketil, på vegne av styret

 

 

2010-11-21

Status på veier i Høysandområdet de neste ukene.

 

Sildeviksveien og Sandviksveien

I løpet av uke 47/48 starter Leif Grimsrud AS (LG) med graving av hovedstrekket med ledninger til Felt 1, dvs. fra B-F (se utsnitt av kart under). Dette inkluderer også legging av kabel fra trykkforsterker til trafo (vis-a-vis hytte 7).

 

Dette medfører stengning at første del av Sildeviksveien i en periode, ved graving fra B til C. Deretter stenges Sandviksveien ved graving fra C til F.

Omkjøring via Sandviksveien vil i største delen av perioden være mulig.

 

Sildeviksveien

For tiden er også Sildeviksveien stengt på veien utover mot Sildevika på grunn av graving av trase der ute. Denne vil snart åpne igjen.

 

Kringlemyrveien

Trase i Kringlemyrveien er nesten ferdig, men veien er åpen igjen.

 

Utvidelse av Sandviksveien

Vi minner igjen om at man må kjøre forsiktig på den første delen av Sandviksveien som vil bli utvidet. Overskuddsmasse skal kjøres hit fra anlegget utover vinteren. Men inntil dette skjer ber vi alle om å kjøre forsiktig. Det er ingen fare, men man bør ikke kjøre for langt ut på kanten.

 

Jørstadtoppen

Her er nå alt åpnet igjen. Det gjenstår fortsatt en del, men veier er i alle fall åpne.

 

Tilbud på private stikkledninger

Tilbud på private stikkledninger vil bli utsendt fortløpende til berørte hytteeiere.

 

Er det spøsmål er det bare å ta kontakt.

 

For Styret
______________________________________
Ketil Opstad

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: høy

 

2010-11-01

Som de som har vært ute i Høysand i løpet av de siste ukene har observert, er vår nye entreprenør, Leif Grimsrud AS (LG) i gang med fortsettelsen av VA anlegget vårt.

 

Utvidelse av vei

Det første man legger merke til er at trærne langs den ”humpete veien” har blitt fjernet og at grøfta har blitt klargjort for utvidelse av veien. Overskuddsmasse fra anlegget vil bli brukt her, og dette vil skje litt utover vinteren.

For å unngå at det raser ut ber vi alle om å kjøre forsiktig. Det er ingen fare, men man bør ikke kjøre for langt ut på kanten.

 

Jørstadtoppen

Utover dette så har LG startet på sluttføringen av felles og private stikkledninger på Jørstadtoppen. De jobber nå med å koble vannledningen fra Sandvika sammen med vannledningen fra Sildevika. Før dette kan gjøres, må det borres hull for ledningene. Dette vil bli gjort i uke 44.

 

Dette kan medføre at veien overfor parkeringsplassen i svingen på Jørstadtoppen kan være stengt til tider.

 

Veier settes i stand fortløpende etter at man er ferdige. Asfaltering vil ikke bli gjort nå.

 

Planen videre

Videre plan er at LG vil starte med gravearbeider i Felt 6, muligens i slutten av  uke 44. Avhengig av hvor de begynner, kan veier stenges uten mer varsel, men vi vil selvsagt prøve å komme med mer info hvis veiene blir stengt over lengre tid. Alle berørte hytteeiere i dette feltet vil bli kontaktet av LG.

 

Senere i november/ desember vil LG starte å grave oppover mot Felt 1, men dette vil vi komme tilbake til med mer info.

Tilbud på private stikkledninger vil bli gjort fortløpende til berørte hytteeiere.

 

Styret vil også benytte anledningen til å informere om at det er en anleggsplass i Høysand for tiden, og man må ta hensyn til anleggstrafikk, og evt. skilting.

LG har ansvaret for anleggsplassen, og det er derfor viktig at man følger evtuelle anvisninger fra dem og er forsiktig med ferdsel der det er gravd hull eller traseer etc. Alt kan ikke sikres med fysiske gjerder.

 

Annen informasjon

Sommervannet har til nå stått på, men det kommer stadig kuldeperioder, så derfor vil sommervannet bli stengt helgen 6.-7. november.

 

Er det spørsmål eller kommentarer, er det bare å ta kontakt.

 

For Styret
______________________________________
Ketil Opstad

 

 

2010-09-25:

Vi har nå dessverre fått meldinger om at det har vært innbrudd i hytter i Høysand, rundt Høysandtoppen.

 

Vi vil med dette informere alle hytteeiere i området at man bør passe ekstra på, og at man sjekker innom hytta innimellom.

 

En god idé er kanskje å avtale med hyttenaboer om at vi ser etter hverandres hytter?

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Ellers er Leif Grimsrud (LG) i gang med planleggingen av arbeidet i Høysand, og de har også startet med å se på de private stikkledningene. De vil snarlig starte med å sende ut tilbud til hver enkelt hytteeier. Dette vil skje i prioritet rekkefølge, iht. hvordan de planlegger å legge opp arbeidet. De har fått kontakt info til alle hytteeiere. Tilbudene håper de snarlig tilbakemelding på, slik at de kan de kan få planlagt dette inn i arbeidet.

 

En fremdriftsplan jobber LG også med, slik at det skal være enklere for den enkelte hytteeier å følge med når de begynner i sitt nærområde. Denne vil bli distribuert så snart den foreligger.

 

Brakkerigg vil bli satt opp fra 27. september, etter at vår tidligere entreprenør ”stakk av” med de brakkene som vi hadde fått av boet.

 

Mvh,

Ketil

For styret

 

2010-09-10:

Status entreprenør

Etter årsmøtet i juni har COWI, på vegne av styret, sendt ut forespørsler til 7 entreprenører. Av disse fikk vi inn totalt 6 tilbud. Etter å ha sammenlignet tilbudene satt vi igjen med 4 sammenlignbare tilbud.

 

Etter vurderinger av tilbudene, priser, når de kunne starte opp, ferdigstillelsesdatoer og befaringer har styret nå tildelt en total entreprise for alt gjenstående arbeid, opprydding, i gangkjøring, etc. av anlegget til Leif Grimsrud AS.

 

Leif Grimsrud AS (LG) er ett større selskap på ca. 100 mann, som er lokalisert i Halden. De avslutter i disse dager tilsvarende arbeid på Grimsøya, hvor de har hatt jobb for 2 vannlag. Det er en del av disse arbeidslagene som nå blir overflyttet til Høysand. De har også tidligere hatt erfaring med andre tilsvarende anlegg. I tillegg har de eierinteresser i leverandøren av de hoved-pumpestasjonene som vi benytter.

 

Når starter de og når vil de være ferdige

LG vil starte opp i Høysand i slutten av september. Og de skal være ferdige og ha i gangkjørt anlegget før påsken 2011. Veier etc. vil muligens ikke være ferdige til påsken, fordi bl.a. asfaltering vanligvis ikke starter så tidlig på året.

 

Konkursbo etter Mikalsen & sønner

Som mange har sett står det fortsatt noen brakker igjen etter M&S. Det ligger også en del PE-ledninger, grus og noen betongkummer rundt i terrenget. Utover dette hadde M&S kjøpt inn trykkforsterker(pumpe) for vann og noen hovedpumpestasjoner.

 

Disse pumpene har Styret nå kjøpt av konkursboet, for en rimeligere sum enn hvis vi skulle kjøpt dette ordinært. Og det medfølger garanti. I tillegg har vi overtatt alt som er nevnt over. Dette vil den nye entreprenøren overta, og benytte. Dette medfører også kostnadsbesparelser.

 

Økonomi

Med totalentreprisen som vi nå har tildelt, og resterende arbeid i Høysand, ligger vi i dag innenfor det som vi har av økonomi.

Vi har i dag ikke behov for ytterligere innskudd. Dette er noe Styret vil se nærmere på og komme tilbake til ved en seinere anledning.

 

Private stikkledninger
Ett av ønskene fra Årsmøtet var at Styret også skulle be entreprenørene indikerer priser for private stikkledninger. For LG ligger de på ett akseptabelt nivå. Prisen avhenger selvsagt av flere ting, men vi kan nevne at pris for tradisjonell frostfri grøft/ledning er på ca. 900 kr/m. For andre løsninger vil prisen variere noe. Vi vil formidle adresselister til vår nye entreprenør, og de vil etter hvert gjennomføre befaringer, og gi hvert enkelt medlem ett pristilbud. På disse tilbudene vil det være oppgitt en tidsfrist, som det er viktig at dere overholder, slik at LG fortløpende kan grave stikkledninger samtidig som de graver felles ledninger.

 

Ytterlige informasjon

Styret vil etter hvert komme med mer info, når LG får en oversikt og får planlagt litt mer. Vi har diskutert og gitt innspill på hva som bør gjøres først, sjøledninger, utbedring av veier, dreneringer, oppussing av området, etc. Mye mer info om dette vil vi etter hvert informere mer om.

 

Vi håper at denne informasjonen svarer på de fleste spørsmål som medlemmene måtte ha vedr. Høysand VA. Hvis så ikke er tilfelle, så er det bare å ta kontakt med ett av styrets medlemmer.

 

På vegne av styret,

Ketil Opstad

 

2010-07-05:

Referat fra årsmøte som ble avholdt 18/6-2010 på Folkvang i Skjeberg er lagt ut sammen med presentasjonen som ble vist.

Vedr. siste informasjon om å skaffe en ny entreprenør:

·         Arbeidet med å oppdatere anbudsunderlagt er gjennomført og utsendt til interesserte entreprenører.

·         Befaring er avholdt med 4 stk, men ytterlige 3 entreprenører er interesserte.

·         Anbudsfristen er satt til 15. august, pga ferie.

 

Er det spørsmål eller kommentarer til referat eller andre ting, så er det bare å ta kontakt.

 

For styret

Ketil Opstad

 

04-06-2010

Oppdatert innkalling til årsmøtet i Høysand VA.

Årsmøtet vil finne sted på Folkvang i Skjeberg 18.06.2010, kl.19.00.

Det har ikke kommet inn noen saker til styret til årsmøtet.

 

Hvis det er noen saker, evt. spørsmål som noen av medlemmene har som følge av den nylige konkursen til vår entreprenør, så kan disse sendes styret før årsmøtet.

 

Ved spørsmål vedrørende innkalling eller generelle spørsmål om Høysand VA, er det bare å ta kontakt.

Velkommen!

Mvh,
Ketil Opstad
for styret Høysand Vann og avløpslag SA

 

 

03-06-2010

Som noen har lagt merke til om aktivitetene i Høysand, eller hørt rykter om, så har Mikalsen og sønner AS (M & S) dessverre meldt oppbud denne uken.

 

Noen av grunnene som vi har fått oppgitt, er;

·     en vanskelig vinter

·     prosjekter som har hatt større utgifter enn budsjettert

·     ett svært dårlig år og problemer med tidligere prosjekter for mureravdelingen til M & S ble for mye for selskapet.

 

Dette til sammen medførte at de så seg tvunget til å melde oppbud.

 

Dette er selvsagt svært beklagelig, både for selskapet, de ansatte som mister jobbene sine og vi som mister en entreprenør som til nå har gjort en god jobb.

 

Som mange har erfart, så har gutta som vi hatt i Høysand vært imøtekommende og behjelpelige ved behov, samarbeidsvillige, kommet med kreative forslag ved problemer, og vært arbeidsomme gjennom en streng vinter og i ulendt terreng.

 

Som mange kanskje har sett i Sildevika, der de har gjort seg ferdig og ryddet opp, så har de etterlatt noe som flere har omtalt som ett ”parkanlegg”. Andre steder rakk de dessverre ikke å rydde opp slik etter seg, og dette er noe av det vi må ta tak i etter hvert.

 

Vår advokat i styret vil med det første ta kontakt med bobestyrer, slik at vi kan få avklart vårt forhold. Styret har allerede startet jobben med å få avklart videre arbeid med anlegget i Høysand.  Noen entreprenører har vi vært i dialog med, og vi håper at vi skal ha noen klare til å starte etter sommeren.

 

Vi vil også informere om at ingen av medlemmenes innskudd har gått tapt. Vår kontrakt med M & S har vært månedlig fakturering basert på faktisk fremdrift, og intet mer har blitt betalt.

 

Styret vil på det planlagte årsmøtet 18. juni presentere så mye informasjon som det er mulig å innhente om hva som har skjedd, hva som vil skje videre i Høysand, og om mulig, hva slags konsekvenser dette vil få for fremdriften.

 

Er det spørsmål om dette, som ikke kan vente til årsmøtet, kan man ta kontakt med feltets representant eller undertegnende så skal vi hjelpe til så godt vi kan.

 

Mvh,
Ketil Opstad
for styret Høysand Vann og avløpslag SA

 

16-05-2010

Innkalling til årsmøtet i Høysand VA.

Årsmøtet vil finne sted på Folkvang i Skjeberg 18.06.2010, kl.19.00.

Ved spørsmål vedr. innkalling eller generelle spørsmål om Høysand VA, så er det bare å ta kontakt.

Velkommen!

Mvh,
Ketil Opstad
for styret Høysand Vann og avløpslag SA 

 

 

2010-04-22

Alle sommervannsledninger (hovedstrekk) nå er reparert, både i Sildevika, til lille Sildevika og Jørstadtoppen.

 

Mvh,

Ketil Opstad

på vegne av styret i Høysand VA

 

 

2010-04-16

Vår entreprenør utbedret veien opp til Jørstad toppen 16. april. Denne har blitt veldig dårlige med dype hjulspor som følge av kjøring med store maskiner.

 

I tillegg er sommervannet reparert til myra på Jørstadtoppen, så det er vann i vannpostene der oppe. Vi vil prøve å få satt på en vannkran i Sildevika. Fra 19. april vil sommervannet bli reparert også her, slik at det er vann fram til lille Sildevika.

 

Vi satt på vannet fram til Sandvikstien 15. april, og overraskende nok var det is i ledningen som kom ut med vannet etter en drøy halvtime.

 

Opprydning og klargjøring flere steder vil man begynne når det har blitt litt tørrere i bakken.

 

Mvh,

Ketil Opstad

på vegne av styret i Høysand VA

 

2010-04-13

 

Litt info om hva som skjer fremover i Høysand og litt mer generell og forhåpentligvis nyttig informasjon finnes her.

 

Vi vil komme med mer info etter hvert.

 

Mvh,

Ketil Opstad

på vegne av styret i Høysand VA

 

2010-03-29

 

Oppdatert informasjon om status før påsken

 

Veien til Jørstadtoppen er fortsatt ikke kjørbar med vanlig personbil, ennå, slik som det feilaktig skrevet 25. mars. Entreprenøren holder på å utbedre denne, og dette skal være ferdig i løpet av tirsdag før påske (30. mars).

 

Ellers er veien mellom avkjøringen til Jørstadtoppen og Jørstad gård i veldig dårlig forfatning pga dårlig standard og tung trafikk. Her må veien tørke før utbedring kan skje.

 

Vi håper at dette ikke byr på noen store problemer, og beklager dette.

 

Sommervannet hadde frosset mellom kommunal kum og fordelingsgrenen mellom Jørstadtoppen og Sildeviksveien, men denne er nå tinet. Noen flere ledninger og reparasjoner må til før vi har sommervannet intakt. Vi jobber fortsatt med saken, men vi kan ikke love noe, ennå!

 

For styret,

Ketil

 

2010-03-25

 

Informasjon om status før påsken

 

Påsken nærmer seg, og for de som velger Høysand fremfor fjellet, så har vi noe info om ”tilstanden” i Høysand.

 

Veier som det er gravet i skal være utbedret og kjørbare, men flere kan være våte/ sølete. Telen er fortsatt i bakken noen steder, spesielt skyggesteder, noe som medfører mange våte steder fordi fuktigheten ikke trekker ned i bakken, og pga snøsmelting. Trafikk med maskiner gjør det ikke bedre.

 

Ta hensyn og kjør forsiktig.

 

Sommervannet har frosset i Sildeviksveien. Det er kaldt i bakken og det har fortsatt vært kaldt om natten. Opp til Jørstadtoppen er det partier av ledningen som er skadet pga av graving.

 

Vi skal gjøre ett forsøk å reparere og tine ledninger før påskedagene neste uke, MEN; vi kan ikke love vann i kranene til påske, så vær forberedt på andre løsninger.

 

Ellers så begynner den nye støttemuren på stranda i Sandvika å se virkelig fin ut.

Dessverre så er det noen som har stjålet en pall med stein og en rull med duk, noe som påvirker hva Sarpsborg kommune får gjort i Sandvika i år for budsjettet de har.

 

Ellers så har vi så langt ikke planlangt noe dugnad i påsken, men dette vil vi ta tak i så snart forholdene tillater det.

 

Er det spørsmål eller kommentarer, så er det bare å ta kontakt.

 

På vegne av styret; God påske til alle!

 

For styret
______________________________________
Ketil Opstad

 

 

2010-03-21

 

Lagt ut referat fra ekstraordinært årsmøte avholdt 18. februar 2010 samt oppdaterte bilder av fremdriften.

 

Det er stadig nye ledninger som blir lagt i Høysand, og flere traseer som blir ferdig. Snart ferdige i Sildevika, og det vil jobbes oppover i felt 4.

 

Entreprenøren har lovet at han skal prøve å ha alle veier kjørbare til påske, og vil så snart det lar seg gjøre fylle på grus der det er behov for det.

 

Vi minner også om at det nå er anleggsområder flere steder i hytteområdet vårt, og det er maskiner og store hull åpne.

 

Nå som våren er rett rundt hjørnet, og vi er mer på hyttene (etter hvert) så pass på de små og bry dere hvis dere ser noen farlige situasjoner. Vi ønsker ingen ulykker. Ta også hensyn til de som jobber der ute for oss.

 

Koselig er det også at vi begynner å se konturene av den nye støttemuren på strande i Sandvika (se bilde over), og en noe større strand. Vi følger med!

 

Er det spørsmål eller kommentarer referat eller andre ting, så er det bare å ta kontakt.

 

For styret
Ketil Opstad

 

2010-03-09

 

Lagt ut presentasjon fra det ekstraordinære årsmøtet 18. februar, og nye vedtatte vedtekter.

 

Møtereferatet kommer snart.

 

2010-02-03

 

Lagt ut innkalling til ekstraordinært årsmøtet i Høysand VA.

Møtet vil være på Skjeberg rådhus,
Rådhusveien 17, 1739 Borgenhaugen,
torsdag 18.februar 2010, kl.18.30


Forslag til
nye vedtekter for Høysand VA ligger her. Vedtektene er totalt gjennomarbeidet.

Arbeidsgruppen har ”ryddet” opp i de gamle vedtektene slik at de forhåpentligvis blir mer forstålig og tilpasset vårt anlegg.

For de som ønsker å sammenligne de nye vedtektene med de gamle, så ligger også de gjeldene vedtektene her.

 

Er det spørsmål vedr. innkalling eller generelle spørsmål om Høysand VA, så er det bare å ta kontakt.

Velkommen!

Mvh,
Ketil Opstad
for styret Høysand Vann og avløps lag SA

 

31-01-2010

 

Lagt ut oppdatert kart og skisse med feltnummerering.

 

25-01-2010

 

Nye bilder lagt ut.

 

08-01-2010

 

Høysand VA - utsettelse av ekstraordinært årsmøte

 

Godt nytt år til alle hytteeiere i Høysand

 

Pga sein avklaring av lokale for ekstraordinært årsmøte må dette utsettes til

 

torsdag 18. februar 2010 i
Skjeberg rådhus, Rådhusveien 17, 1739 Borgenhaugen

 

Ellers vil vi nevne at vår entreprenør nå jobber med det siste ledningstrekket inn mot kommunal VA stasjon. Dette blir gjort nå slik at SK kan ferdigstille området på utsiden.

Noe forandring av rekkefølge kan komme, grunnet kulde. Entreprenøren har nevnt at han ser på mulighetene for å grave noen steder det har vært vått, siden massene nå er mer stabile pga tele.

Mer informasjon om fremdrift vil komme i uke 2 etter byggemøte.

 

Vi vil også henstille til alle foreldre om at man passer på sine små i anleggsområdet. Det er ikke en lekeplass, og vi ønsker ikke at noen skal skade seg.

 

Samtidig må vi også be alle som er på hyttene eller i anleggsområdet i arbeidstiden om å følge anvisninger og oppsatte sperringer fra vår entreprenør. Vi har hatt ett tilfelle der en person trosset varsel, og dette kunne skapt en farlig situasjon siden man klargjorde til sprengning. Vi håper vi unngår slike situasjoner i fremtiden.

 

Vi vil også minne om at hvis det skulle forekomme spørsmål, klager, overraskelser, misnøye etc. i forbindelse med graving av ledningsnettet, hadde det vært fint hvis disse rettes til STYRET slik at vi evt. kan avklare dette, eller ta dette opp med vår entreprenør.

 

Vi ønsker å ha en ryddig saksgang overfor vår entreprenør.

 

Mvh,

Ketil Opstad

For styret

 

18-12-2009

Det er lagt ut en liten ”oppsummering” over hvor vi var i uke 50 i Høysand, og litt info om hva som kommer til å skje fremover.

Siden dette skrivet ble skrevet så er M&S ferdig med sprengning for hovedledningen i felt 3, og holder på å sette kummer, og legger ledninger nedover i veien fra Jørstadtoppen.

Under fliken Bilder som viser fremdrift er det lagt ut bilder som viser fremdriften pr. uke 51.

Det vil komme mer info etter hvert.

 

Styret ønsker å benytte anledningen til ønske alle en

 

god jul og godt nytt år

 

Mvh,

Ketil Opstad

på vegne av styret i Høysand VA

 

 

10-12-2009

 

Under fliken ”Teknisk informasjon er det lagt ut informasjon fra Driftsteknikk AS som leverer pumpene som Høysand VA skal benytte. Denne informasjonen vil gi den enkelte hytteeier informasjon om dimensjonene på pumpestasjonen. Det er en stor fordel at pumpestasjonene bestilles fra samme leverandør, nemlig vår entreprenør, slik at disse blir montert riktig.

Det er IKKE opptil den enkelt hytteeier å bestemme hvilken pumpe man ønsker å bruke, dvs. det er pumper fra denne leverandøren som skal benyttes. Pumpene må være beregnet og sjekket for de avstander og trykk hvor de skal brukes. Hvis vi benytter andre pumper som forårsaker skade, kan Høysand VA få problemer med garantien på hele systemet (i verst tenkelige tilfelle).

Vi vil komme tilbake med mer info etter hvert.

 

Er det andre tekniske spørsmål, så er det bare å sende en henvendelse til styret.

 

23-11-2009

 

Siste utgave av plantegningen for Høysand VA, oppdatert basert på innspill fra befaring i sommer og endelig plassering av Sarpsborg kommune sin VA stasjon er lagt ut under Kart. Det er viktig at hver enkelt hytteeier sjekker at planlagt VA inntak til hytta er slik som på denne tegning.

 

Ellers har styret følgende kommentarer:

1.                 Felt 1: Det vil bli vurdert forandring på stikkledning til nyankomne hytter.

2.                 Felt 3: Felles stikkledning fra K til K1 er ikke avklart med grunneier.

3.                 Felt 5: Sjøledning til Lille Sildevika er en godkjent alternativ løsning. Kostsammenligning mellom denne og det som ligger i kontrakt med entreprenør er ikke avklart. Derfor er ikke denne løsningen 100% avklart.

4.                 Felt 5:Noen private stikkledninger i Lille Sildevika er ikke målt inn med hensyn på høyder ennå.

5.                 Felt 5: Alternativ trase fra T2 til S3 er ikke avklart 100%. Vi avventer også her en kostsammenligning mellom denne og det som ligger i kontrakt med entreprenør. Denne løsning har kommet opp primært fordi det var dårlig grunnforhold der landtak for tilkopling til T2 var planlagt.

 

Er det andre spørsmål, så kan disse rettes styret.

 

Mvh,

Ketil Opstad

For styret

 

22-11-2009

 

Til berørte hytteeiere Jørstadtoppen/ Sandvikstien, felt 2 og 3

 

Graving av hovedvannledningen i  Sandvikstien er nå snart ferdig. Det gjenstår felles stikkledninger, og opprydning.

 

Tidlig neste uke, uke 48, vil vår entreprenør komme ut i Jørstadveien, noe som vil medføre stegning av denne i noen dager.

Det vil også forekomme sprengning av noe fjell som er i traseen.

 

Som nevnt, det jobbes nå med hovedledningsnettet, og det vil foreløpig ikke bli gravet private stikkledninger.

Vår entreprenør har lovet at tilbud til den enkelte hytteeier i felt 2/3 vil bli sendt ila de to neste ukene.

 

Vi vil også nevne at det på Jørstadtoppen i felt 3 vil bli felt en del trær langs traseen. Dette henger sammen med at vi skal sprenge noe fjell i bakken for å få hovedledning frostfritt. Da kan vi ikke benytte små maskiner pga. løfting av bl.a. sprengnings matter. Men vi vil presisere at vi ikke skal felle mer enn nødvendig.

 

Allikevel, skulle det forekomme spørsmål, klager, etc. i forbindelse med graving av hovedledningsnettet, så skal disse rettes til STYRET og ikke direkte til representanter for vår entreprenør.

Vi ønsker å ha en ryddig saksgang overfor vår entreprenør.

 

Mer info vil komme fortløpende.

 

Mvh,

Ketil Opstad

For styret

 

08-11-2009

 

Som tidligere nevnt så vil det bli en del overskuddmasse fra graving av grøftene til VA ledningene. Dette er masse som kan være en blanding mellom leire/ jord eller stein.

 

Det har kommet flere forespørsler fra medlemmer som ønsker å benytte denne massen i tilknytning til hytta i Høysand. Pga krav til slik ”deponering” eller terrengforandring i kystsoneplanen, så må slike forespørsler søkes Sarpsborg kommune.

 

Vi har diskutert og avklart med Sarpsborg kommune hva den enkelte hytteeier må minimum oversende av informasjon.

E-post kan benyttes: postmottak@sarpsborg.com

 

·                     Hytte Gnr/Bnr, navn og adresse/ tlf nr. til eier

·                     Kartutsnitt som viser hytte og evt. nærliggende naboer

·                     Kartutsnitt som viser utstrekning av utfyllingen

·                     Type masse som er tenkt brukt.

·                     Helst også en tegning/ skisse som viser høyder på utfylling/ planering.

 

Ved større utfyllinger eller inn mot nabo, så bør dette være avklart med nabo.

 

Dette må gjøres fordi vår entreprenør er ansvarlig for deponering/ utfylling som de gjør, og de vil ikke fylle ut masser i området uten at de har skriftelig godkjenning fra Sarpsborg kommune.

 

Søknaden kan merkes: ”Søknad om oppfylling i Høysand, [Gnr/Bnr]”.

 

Er det spørsmål så er det bare å ta kontakt.

 

Mvh,

Ketil Opstad

For styret

 

05.11.2009

 

Til berørte hytteeiere på Jørstadtoppen, felt 3

 

Til informasjon så planlegges det oppstart med graving og sprengingsarbeider for hovedledningen i veien oppover Jørstadtoppen, felt 3, sannsynligvis i løpet av neste uke.

 

Dette betyr at veien vil være stengt en tid fremover. Veien vil åpne så snart det er mulig, så vanskelig fremkommelighet må påregnes i tiden fremover.

 

Graving i Sandvikstien pågår for tiden. Det er vanskelig grunnforhold (kvikksand) i nedre del, så det går med litt ekstra tid. Men vi håper dette blir bedre i øvre del.

 

Ifm. med graving av hovedledningsnettet, så kan det forekomme spørsmål, klager, etc.

STYRET ønsker med dette å meddele at slike henvendelser skal rettes styret og ikke direkte til representanter for vår entreprenør.

Vi ønsker å ha en ryddig saksgang overfor vår entreprenør.

 

Mer info vil komme fortløpende.

 

Mvh,

Ketil Opstad

For styret

 

2009-10-09

 

Midlertidig stenging av Sildeviksveien

 

Graving i Sildeviksveien fra Sandvika og videre opp Sandvikstien.

 

I uke 42, vil vår entreprenør grave fra Sandvika, over Sildeviksveien og deretter oppover Sandvikstien (alt dette i felt 2). Dette vil medføre midlertidig stenging av Sildeviksveien, maksimum 1 t, mandag og tirsdag. Deretter vil deler av Sandvikstien være stengt i perioder.

 

Det jobbes nå med hovedledningsnettet, og det vil foreløpig ikke bli gravet private stikkledninger. Vår entreprenør jobber med tilbud til den enkelte hytteeier, som vil bli sendt ut feltvis.

 

Vi har så langt ikke fått svar på vår søknad til Riksantikvaren om å grave i veien i fredet område i felt 1, men vi er lovet svar i løpet av de neste ukene.

 

Ifm. med graving av hovedledningsnettet, kan det forekomme spørsmål, klager, etc. STYRET ønsker med dette å meddele at slike henvendelser skal rettes styret og ikke direkte til representanter for vår entreprenør.

 

Vi ønsker å ha en ryddig saksgang overfor vår entreprenør.

 

Mer info vil komme fortløpende.

 

Mvh,

Ketil Opstad

For styret

 

2009-08-26

Lagt ut kart som viser ny riggplass for entreprenør.

 

2009-08-25

Status registrering av fornminner i Høysand
Som mange vet ble det foretatt registreringer av forminner i Høysand i sommer. En arkeolog fra fylkeskonservatoren undersøkte først hele området som det skal legges ledninger i uten andre funn enn området rundt krysset over til Jørstad gård, og en liten stikkvei opp forbi hytte 16-17 og 18. På jordet som var planlagt som riggplass for maskiner og utstyr ble det så mange funn at dette området antageligvis vil bli fredet.

De mange funn som ble gjort var bl.a. mye bearbeidet flint og en steinøks - alt ca. 7.000 år gammelt. Når slike funn er gjort, kan det ikke graves der før Riksantikvaren har sagt sitt. Det er sendt en søknad til Riksantikvaren med en innstilling at vann- og avløpslaget får lov til å grave i veien, fordi det allerede er rørt masse der, men ellers ingen forutsetninger. Under graving i stikkveien som nevnt, ønsker arkeologene å bevitne gravingen.
Rapporten er i sin helhet tilgjengelig på vår hjemmeside.
(Under
Møtereferater og lignende - 13 Mb)

Riggplass for entreprenør

På grunn av funn av fornminner må det finnes en ny riggplass. Det har vært avholdt ett hastemøte med Sarpsborg kommune og blitt tildelt ett
nytt område, som erstatning for det gamle. Dette kan brukes så lenge det er nødvendig.

Status entreprenør; når starter de og når får vi tilbud på privat stikkledning

Styret har hatt ett statusmøte i uke 34 med prosjektleder hos Mikalsen & Sønner (M & S), hvor status, aksjoner og fremdrift ble oppsummert.
M & S gjennomfører mobilisering av utstyr, deler og maskiner i løpet av uke 35, og planlegger å starte arbeidet i uke 36. De vil starte i felt 2 og gå videre til felt 3, siden det ventes på klarsignal og resultat av fra fornminnevurderingene i felt 1. Etter hvert vurderes det å starte med flere lag flere steder på anlegget samtidig.

Tilbud vil bli gitt hytteeiere i henhold til fremdriftsplan. Der de starter først, vil få tilbud først. Fremdriftsplanen vil bli lagt ut på hjemmesiden så snart den er klar.

Pumper
Styret har avventet en avklaring rundt pumpeleverandør, denne vil formelt foreligge veldig snart. Etter at denne leverandøren har sjekket og kontrollert at vi får riktig type pumper, vil vi få oversendt nødvendig informasjon og pumpespesifikasjoner med alle dimensjoner, slik at de som har behov for dette, kan planlegge videre.

Nytt oppdatert kart basert på befaring i sommer vil snart foreligge på våre nettsider. Når dette er lagt ut er det viktig at alle sjekker og melder fra om det er noe som ikke er riktig vedrørende DIN hytte.

2009-07-10

Lagt ut Referat fra ordinært årsmøte 25. juni 2009

 

2009-07-08

Befaringene så langt har vist seg å være svært nyttige. Vi får oppdatert kartet med siste informasjon fra de hytteeiere som er på hyttene sine. Det veldig fint at hyttenaboer samarbeider og hjelper hverandre, spesielt hvis noen ikke kan være tilstede. Ellers har vi fått tips og tanker som har medført noen små forandringer i traseene. Kartene vil bli oppdatert etter at alle befaringer er ferdige, og de vil da bli lagt ut på hjemmesiden.

Ellers vil styret minne alle på å levere inn "søknad om sanitærabonnement" som Høysand VA skal samle inn for Sarpsborg kommune. Disse må samles inn og leveres FØR vi får starte med graving. Derfor må alle levere disse til en av styrets medlemmer innen 1. AUGUST. Selv om det står at søknaden skal leveres med ”forhåndsmelding om utvendig rørleggerarbeid” skal denne ikke leveres nå. Denne skal først leveres når medlemmene har valgt hvilken entreprenør som skal benyttes. Først da kan rørlegger og eller entreprenør fylle ut forhåndsmelding.

Etter at privat stikkledning er ferdig, må rørlegger og eller entreprenør fylle ut ferdigmelding. Alle skjemaer vil ligge på Høysamd VAs hjemmeside.

Kulturminneseksjonen i fylket vil starte registreringer fra 13. juli. De kommer til å starte i området ved felt 1 og 2. Muligens vil de starte med å avgrense de allerede registrerte boplassene. Det vil si, grave litt rundt dem for eventuelt å bestemme størrelsen på dem. Deretter vil de fortsette der hvor traseene vil gå.

Se også
Presentasjonen fra årsmøtet lagt ut 2009-07-08.

 

2009-07-03

Lagt ut informasjon om befaring av trase med entreprenør

 

2009-06-27

Lagt ut nye Skjemaer og kravspesifikasjoner fra Sarpsborg Kommune.

 

2009-06-10

Innkalling og årsberetning til årsmøtet i Høysand VA er lagt ut.

 

I år vil årsmøtet være på Folkvang i Skjeberg 25. juni 2009, kl.19.00.

 

Ved spørsmål vedr. innkalling eller generelle spørsmål om Høysand VA, så er det bare å ta kontakt styret.

 

2009-05-14

Lagt ut Søknad om medlemskap i Høysand Vann og avløpslag SA under Diverse skjema.

 

2009-05-12

Lagt ut Medlemsavtale og Informasjonsbrev vedlagt innbetaling av andelskapital 15 04 2009 under Diverse skjema.

 

2009-04-09

Under Presentasjoner er det lagt ut en plan for Sandvika laget på bestilling av Sarpsborg kommune, som skisserer noen konkrete tanker som eksisterer for området. Vi håper at det allerede i år vil skje forandringer i Sandvika, basert på denne planen.
Styret kommer tilbake med mer info så snart det foreligger.

Styret jobber i disse dager med ferdigstillelse av kontrakt med entreprenøren som har fått jobben; Mikalsen og Sønner A/S.
Mikalsen og Sønner A/S har i over 40 år levert tjenester innen grunnarbeid, mur og betong, samt VA arbeider. De leverer tjenester som sprengning, masseforflytning, graving, tomteopparbeiding, vei, vann og avløpsarbeider og planering,
til offentlige og private næringsliv, primært i Østfold og Oslo/Akershus. De er lokalisert på Manstad i Fredrikstad.

 

2009-02-24

Referat fra ekstraordinært årsmøte i Høysand Vann- og Avløpslag SA,
avholdt torsdag 22. januar 2009 lagt ut. Se under
Møtereferater.

 

2009-01-23

Ekstraordinært årsmøte i Høysand Vann- og Avløpslag SA,
avholdt torsdag 22. januar 2009 kl. 18:00, Skjeberg Rådhus.

Se under Presentasjoner og Kart.

 

2008-12-31

Ekstraordinært årsmøte i Høysand Vann- og Avløpslag SA,
torsdag 22. januar 2009 kl. 18:00, Skjeberg Rådhus.

Se innkalling her.

Styret beklager at dette ikke ble avholdt i løpet av høster 2008 som vi håpet. Men ting tar tid.

Det blir et ekstraordinært årsmøte fordi styret mener at dette er saker som er viktig å få avklart så snart som mulig, for ikke å forsinke fremdriften (som nevnt på årsmøte i juli).

Styret har fullført detaljprosjektering, sendt ut forespørsler og fått inn anbud fra entreprenører. Styret har fått anbud på hovedledning, og opsjoner på arbeid helt frem til hytteveggen.

Styret har startet gjennomgangen av anbudene i desember, og vil legge frem en anbefaling for videre fremdrift og oversikt over kostnader på det ekstraordinære årsmøtet.

Det er særdeles viktig info som vil bli gitt på dette møtet, og det vil bli presentert kostnader for hele prosjektet, så styret håper at så mange som mulig kan komme.

 

2008-12-31

Lagt ut innkalling til ekstraordinært årsmøte.

 

2008-10-27

Det ekstraordinære årsmøtet som vi planla i september er utsatt. Styret håper å få hatt dette før jul, dvs. i slutten av november eller tidlig i desember. Dette vil styret komme tilbake til. Serviceavgift vil snart bli sendt ut.

Vedr. graving i Sandvika, som mange har sett, så er dette graving til en ny sandvolley bane (nr. 3), og har ingenting med VA å gjøre. Se bilde.

Styret er ikke i mål med avtale med grunneiere ennå, men har fortsatt håp om en anbefaling før det nevnte møtet.

 

2008-08-21

Lagt ut sider for Jørstadtoppen Vel.

 

2008-08-04

Lagt ut referat fra årsmøte 11. juli 2008.

 

2008-07-14

Lagt ut vedtekter og justert tekst relatert til Medlemsinnskudd.

 

2008-07-13

Lagt ut nytt kart og presentasjon fra møtet 11. Juli 2008.

 

2008-06-15

Invitasjonsbrev til møte 11. Juli.

 

2008-04-23

Det vil i nærmeste fremtid bli sendt ut et forespørselskriv til alle medlemmene med detaljspørsmål vedrørende traseer inn til hver enkelt hytte. Dette er spørsmål som f.eks. hvor ønsker man vann og avløp inntak inn i hytta, finnes det kabler og andre ikke kommunale ledninger på hyttetomta som man må ta hensyn til, etc. Dette er nødvendig og viktig informasjon som vi trenger svar på i den fases av detaljprosjekteringen som vi er nå.
Så vi håper på at alle tar seg tid til å fylle ut disse skjemaene så nøyaktig man kan. Vi vil også komme tilbake med mer info om neste møte. Er det spørsmål, så er det bare å ta kontakt med et av styrets medlemmer.

 

2008-03-28

Interessen for tilkobling har vist seg å være svært bra.
Når fristen for å betale de 5000 kronene gikk ut 1. mars var det
ca. 90 som hadde meldt sin interesse.
Arbeidet med detaljprosjektering er i gang, og traseene vil bli revidert
basert på våre medlemmers plassering.

Videre er det satt i gang arbeid med å innhente juridisk råd vedrørende
organisasjonsform, vedtekter og å starte prosessen med hensyn på
momsfritak. Om interimsstyret kommer i mål vites ikke, men de skal
gjøre sitt ytterste.
Følg med! Det kommer til å skje mye frem mot sommeren.

 

2008-01-09
Presentasjon fra møte 9 Jan 2008 (3 Mb)

Oversiktskart Felt 1-6 (1 Mb)

Oversiktskart Felt 7-8

Møtereferat fra møte 9 Jan 2008

 

 

Tilbake